główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Od dnia 21 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U, 2013 r. poz. 1155, z 2014 r. 1322, 1662, z 2015 r. poz. 881. która wprowadziła szereg obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami w postaci zużytego sprzętu.

Ustawodawca ustalił następujący katalog tego sprzętu:
 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.
 • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
 • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
 • sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia.
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo.
 • przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.
 • przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.
 • automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.
Ustawa nakłada na użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych obowiązek przekazania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W myśl ustawy mieszkańcy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek bezpłatnego przekazywania zużytych urządzeń w specjalnie utworzonych punktach zbiórki.  Jednocześnie ustawa zabrania umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami trafiającymi na składowisko odpadów. Za postępowanie wbrew tym zapisom grozi kara grzywny.
 
Od 1 lipca 2006 sprzedawcy detaliczni oraz hurtowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego (czyli m.in. sklepy ze sprzętem AGD, RTV, sprzętem komputerowym, oświetleniowym, narzędziami elektrycznymi, apteki) zobowiązani zostali do nieodpłatnego przyjmowania od klientów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych przy zakupie nowego, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co kupowany i w ilości nie większej niż kupowany, czyli znacznie upraszczając: sztuka za sztukę.
Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie. Oznacza to, że nie wolno wyrzucać ich do pojemnika, z którego zwykle korzystamy pozbywając się odpadów. Oddzielne gromadzenie elektrośmieci pozwoli poddać je procesom odzysku, recyklingu i unieszkodliwienia trujących związków często niebezpiecznych dla ludzi i środowiska. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.
Ogólnopolski rejestr przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem internetowym http://rzseie.gios.gov.pl
 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6a) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszczono poniżej informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 
 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, prowadzony samodzielnie przez Gminę Odrzywół, zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Odrzywole przy ul. Radomskiej. Czynny w soboty w godz. 9,00-14,00.
 2. Dwa razy w roku, w terminach określonych w „harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół” odbywa się zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych bezpośrednio z nieruchomości.