główna zawartość
artykuł nr 1

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół.

Urząd Gminy w Odrzywole zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454.) podaje do publicznej wiadomości  informacje: o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomach ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

artykuł nr 2

Poziomy osiągnięte w 2018 roku

Poziomy osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół, w roku  2018

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół

Poziom wymagany

Poziom osiągnięty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

30 %

4,16 %

Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów

30 %

75,24%

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół

Poziom wymagany

Poziom osiągnięty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

50 %

 

(brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2018 r. )

Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów

50 %

 

(brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2018 r. )

 

3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół

Poziom wymagany

Poziom osiągnięty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

40 %

18,81 %

Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów

40 %

32,23 %

artykuł nr 3

Poziomy osiągnięte w 2017 roku

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
20 %
7,59 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
20 %
53,41 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
45 %
 
(brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2017 r. )
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
45 %
 
(brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2017 r. )
 
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
45 %
8,61 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
45 %
15,37 %
artykuł nr 4

Poziomy osiągnięte w 2016 roku

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
18 %
10,9 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
18 %
6,29 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
42 %
 (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
42 %
 (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )
 
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
45 %
4,93 %
Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
Garno ul. Kasztanowa 21, 26-600 Wolanów
45 %
0 %
artykuł nr 5

Poziomy osiągnięte w 2015 roku

1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  odebranych z obszaru gminy:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
16 %
38,23 %
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
40 %
 (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2015 r. )
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
Nazwa i siedziba przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości z terenu Gminy Odrzywół
Poziom wymagany
Poziom osiągnięty
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha
50 %
0 %