logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2005
1.

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

                                                                                           Odrzywół, dn. 09.12.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Remont ulicy Praga w Odrzywole od km 0+000 do km 0+800

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/13/2005 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez firmę:

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH  BRUKARSTWO – REMONTY

z Łęgonic Małych za cenę brutto 138.909,38(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć 38/100 zł)

 

                                  

Wójt Gminy Odrzywół 

                                   /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-12-22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-22 10:30

rejestr zmian publikacji »

2.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

                                                                                                                 Odrzywół, dn. 28.10.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,  w miejscowości Janówek 1, Janówek 2, Jelonek oraz Odrzywół ul. Łąkowa gmina Odrzywół

Znak sprawy: IT – 3410/06/2005         

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE

„ELWOD” U. i M. BŁOŃSKI

25 – 900 Kielce  Domaszowice 216 za cenę brutto 288.168,61 zł

(słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem 61/100 zł.).

 

Wójt Gminy Odrzywół

/-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-10-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-10-28
Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-28 14:47

rejestr zmian publikacji »

3.

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

                                Odrzywół, dn. 26.09.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla następujących miejscowości: Wysokin, Ceteń, Lipiny na terenie gminy Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/09/2005         

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 2 złożona przez:

FB BIO – SYSTEM   Artur Kozłowski

97 – 300 Piotrków Trybunalski

ul. Jedności Narodowej 13B za cenę brutto 120.902,00 zł

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwa 00/100 zł.)

                                             Wójt Gminy Odrzywół

                                           /-/ mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-29 15:24

rejestr zmian publikacji »

4.

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

                                                                               Odrzywół, dn. 01.08.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie:

Odbudowa – remont drogi gminnej Nr 373 w miejscowości Kolonia Myślakowice gmina Odrzywół

 

 

Znak sprawy: IT – 3410/07/2005   

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1   

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 84 608,22 zł

(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiem 22/100 zł.)

 

                                                

Wójt Gminy Odrzywół

                                                /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-08-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-08-11
Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-11 10:20

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół

                                                                                        Odrzywół, dn. 15.06.2005 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego

na zadanie:

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wysokin w ciągu drogi gminnej Wysokin – Górka od km 0+000 do km 0+247 w Gminie Odrzywół

 

Znak sprawy: IT – 3410/03/2005 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1          

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

Została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o

 ul. Opoczyńska 38 z Gielniowa za cenę brutto 51.363,82 zł

(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy 82/100 zł.)

                                                    Wójt Gminy Odrzywół

                                   /-/ mgr Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-06-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-06-22
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-22 14:36

rejestr zmian publikacji »

6.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zadanie: Wykonanie odwiertu studni głębinowej nr 1a w miejscowości Lipiny gmina Odrzywół.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Odrzywół
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2005-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-04 10:06

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj