logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2013
1.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 03.10.2012 r.

IT-2710.10. 2013

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2013/2014  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie”

 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.10.2013           

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

  Liczba złożonych ofert: 1;        

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

  W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

  Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

               Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

             Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

 

Nazwa wykonawcy

 

Adres wykonawcy

 

Cena brutto 1 litra oleju

 

Wartość zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,51

80 626,50

300

             Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 13:45

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014

Odrzywół, dn. 03.10.2013 r.

IT – 2710.09.2013


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014”

 

   

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.09.2013           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

Liczba złożonych ofert: 1 oferta

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

  

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 1

 

 

Złożona przez: P.H.U. „SUKCES” Bożena Krzosek 26 – 811 Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 9.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

 

 

 

Numer oferty

 

 Nazwa wykonawcy

 

adres wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

 

Wartość zamówienia

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

1

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

26 – 811 Wyśmierzyce

ul. Mickiewicza 9

748,00

142 120,00

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

                                                                                    Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                             mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 13:39

rejestr zmian publikacji »

3.

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół

Odrzywół dnia 02.10.2013 r.

IT-2710.08.2013

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół”

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.08.2013           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez: P.H.U. DRÓG – BUD Bożena Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Limanowskiego 154

225,27

225,27

2

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „ELBUD”

Elżbieta Łagowska

ul. Bieszczadzka 17 lok. 1

26-600 Radom

273,27

273,27

3

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

281,52

281,52

4

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

264,99

264,99

5

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożena Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

300

300

6

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

271,68

271,68

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

                       

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

                                                                                           mgr Genowefa PogorzałaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-02 10:50

rejestr zmian publikacji »

4.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

                                                                             Odrzywół, dn. 12.08.2013 r.

IT – 2710.07.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710/.07.2013          

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2         

Liczba odrzuconych ofert: 0     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 57,40 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 40/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6 

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

245,57

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 09:27

rejestr zmian publikacji »

5.

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: ?Nadzieja na lepsze jutro

 

IT – 2710.06.2013

                                                                                               Odrzywół, dn. 09.08.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.:Nadzieja na lepsze jutro”.

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710.06.2013           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 7; zawierających jedną lub kilka części zamówienia.      

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert zostały wybrane następujące Oferty:

 

Część I zamówienia: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

Wykonawca: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło.

 

Część II zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

Wykonawca: Firma Prywatna ”LUZ” Irena Kwiecień ul. Legionów Polskich 4A/17, 26-400 Przysucha.

 

Część III zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom.

 

Część IV zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

Wykonawca: Ośrodek Kursów O.K. Edmund Kwidziński ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo.

 

Część V zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

Wykonawca: INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 23, 38-200 Jasło.

 

Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A, 26-600 Radom.

 

Oferty wyżej wymienionych firm spełniają wszystkie warunki Zamawiającego i są najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Numer części której oferta dotyczy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Cena brutto oferty

Część I zamówienia: Warsztaty z doradcą zawodowym oraz warsztaty z psychologiem.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

I

300

6 540,52

3

Centrum Doradztwa i Edukacji

ul. Traugutta 16A/75

25-520 Kielce

I

214,41

9 152,00

4

Wielkopolska Akademia

Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

I

199,60

9 830,40

Część II zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs prawa jazdy kategorii B.

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

II

294,96

15 500,00

6

Ośrodek Szkolenia Motorowego

ul. Targowa 23

26-420 Nowe Miasto n/Pilicą

II

261,27

17 500,00

7

Firma Prywatna ”LUZ”

Irena Kwiecień

ul. Legionów Polskich 4A/17

26-400 Przysucha

II

300

15 240,00

Część III zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kucharza.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

III

169,83

15 369,13

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

III

300

8 700,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

III

220,81

11 820,00

Część IV zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

IV

246,96

11 370,26

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

IV

224,64

12 500,00

4

Wielkopolska Akademia

Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51

60-115 Poznań

IV

189,12

14 848,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

IV

300

9 360,00

Część V zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs fryzjera.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

V

300

2 367,86

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

V

215,25

3 300,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

V

127,77

 5 560,00

Część VI zamówienia: Szkolenie zawodowe - kurs kosmetyczki.

1

INNOVO Innowacje

w Biznesie Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 23

38-200 Jasło

VI

171,06

8 418,26

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

-Usługowo-Szkoleniowe KMP

inż. Marcin Piotrowski

ul. Traugutta 20 A

26-600 Radom

VI

300

4 800,00

5

Ośrodek Kursów O.K.

Edmund Kwidziński

ul. Judyckiego 11

84-200 Wejherowo

VI

166,68

8 640,00

 

Ponadto na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostały odrzucone następujące oferty:

1)     oferta nr 4, w  części nr VI, złożona przez:  Wielkopolską Akademię  Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp – tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną przez Zamawiającego w dniu 18.07.2013 r.

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny  sposób.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-09 10:38

rejestr zmian publikacji »

6.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

Odrzywół dnia 05.08.2013 r.

IT-2710.05.2013

                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.05.2013           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów.

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

300

300

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSMAR”

Marek Sasin

ul. Placowa 38/1

26-600 Radom

241,77

241,77

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

249,53

249,53

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

254,81

254,81

5

”As” Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 8

26-600 Radom

 

 

250,59

250,59

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-05 14:12

rejestr zmian publikacji »

7.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół

Odrzywół dnia 05.08.2013 r.

IT-2710.04.2013

                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.04.2013           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 9;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 9

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 293 000,00 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

”ADA-LIGHT” Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

240,30

240,30

2

ANH DZIĘCIOŁ STANISŁAW

Duczki ul. Poprzeczna 21

05-200 Wołomin

260,58

260,58

3

Zakłada Instalacji Sanitarnych i C.O.

Roboty Budowlane

Ryszard Ochmański

ul. Fredry 20/40

87-800 Włocławek

220,95

220,95

4

Przedsiębiorstwo Budowlane

”MONOBET”

Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 7

43-100 Tychy

225,90

225,90

5

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/7

26-600 Radom

259,86

259,86

6

MULTISPORT

Karina Komornicka

ul. Kolista 25

40-486 Katowice

296,36

296,36

7

MARCBUD

Marek Baran

Kamyk 61

26-670 Pionki

241,89

241,89

8

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

267,09

267,09

9

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

300

300

 

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

                       

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-08-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-08-05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-05 13:53

rejestr zmian publikacji »

8.

Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół ? etap I

Odrzywół dnia 24.07.2013 r.

IT-2710.03.2013

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Wykonanie modernizacji oraz konserwacja w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół – etap I

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.03.2013           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.

ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 57 751,16 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”DAWEX”

Dariusz Krawczyk

ul. Polna 63

26-200 Końskie

58,07

58,07

2

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.

ul. Toruńska 9

26-600 Radom

100,00

100,00

3

„ELEKTRO-RAD”

Wiśniewski Radosław

Milejowice, ul. Wspólna 2

26-652 Zakrzew

75,96

75,96

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

    SEKRETARZ GMINY

mgr Genowefa Pogorzała

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-07-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-24 08:47

rejestr zmian publikacji »

9.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.

Odrzywół dnia 28.05.2013 r.

IT-2710.01.2013

                                   

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

   

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy:  IT – 2710.02.2013.

 Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.02.2013           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 5;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

Liczba wykluczonych Wykonawców: 0;

 

Kryteria wyboru ofert: cena brutto 100 %

 

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 5

 

  Złożona przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

 

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia tj. za

 3 lata łącznie za 5 Gmin)  wynosi kwotę brutto 2 929 006,08 zł,  (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześć złotych i 8/100)

 

 

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy, nie podlegała odrzuceniu a On sam nie podlegał wykluczeniu i jest najkorzystniejszą w świetle ustalonego kryterium wyboru tj. ofertą najtańszą, a cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną przez członków Komisji Przetargowej: 

 

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt wg kryterium: CENA OFERTY BRUTTO

(waga 100 %)

Łączna punktacja

1

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Majowa 87/89

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

54,93

54,93

2

SITA Radom Sp. z o.o.

ul. Witosa 76

26-600 Radom

48,96

48,96

3

KONSORCJUM FIRM:

1)   PRZEDSIĘBIORSTWO

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„INTERBUD” Sp. z o.o. – LIDER

ul. Limanowskiego 154,

26-600 Radom

2)   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EKO – ESTETYKA” S.C.

Ul. Starokrakowska 137

26-600 Radom

3)   Usługi Ekologiczne „EKO – JAS”

Krzysztof Janas

Garno, ul. Kasztanowa 21

26-625 Wolanów

87,02

87,02

4

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych

„ALMAX” Sp. z .o.o.

26-600 Radom

 ul. Wrocławska 3

64,92

64,92

5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Targowa 52

26-400 Przysucha

100

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)       nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)       w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to  przesłano w inny sposób.

 
 

Kierownik Zamawiającego

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                       mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-05-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-28 12:26

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole

Odrzywół dnia 19.03.2013 r.

IT-2710.01.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 na zadanie:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.01.2013           

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 6;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

  Złożona przez: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

                    BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

                    Łęgonice Małe 22 , 26-425 ODRZYWÓŁ

                        Cena brutto wybranej oferty: 537 826,48 zł.

                 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

300

 

300

 

2

Gardenia Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa

222,81

 

222,81

 

3

„MARTINEX”

Firma Ogólno-Budowlana

Soczewka Marcin

Zabiele 41

21-450 Stoczek Łukowski

 

250,68

 

250,68

 

4

”ZIEL – BUD”

Wojciech Rukat

ul. Czarodzieja 17

03-116 Warszawa

253,80

 

253,80

 

5

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/7

26-600 Radom

231,51

 

231,51

 

6

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

298,62

 

298,62

  

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

         Wójt Gminy Odrzywół

        /-/ mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-19 11:14

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj