logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki Przetargów / Rok 2014
1.

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

                                                                                             Odrzywół, dn. 09.01.2015 r.

IT – 2710.30.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710.30.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 13       

Liczba odrzuconych ofert: 0     

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 9

Złożona przez: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

Cena brutto wybranej oferty 247 002,45 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający informuje o przyznanej punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

„BUDMAR” Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 31-33a

97-200 Tomaszów Mazowiecki

61,79

2

DRO-MAR

Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138

26-640 Skaryszew

69,67

3

EURO-BRUK

Kamila Żak

Ul. Kosowska 2/4 m. 60

26-600 Radom

61,92

4

”TEL-BRUK”

Radosław Telenga

ul. Czartoryskiego 13/57

42-200 Częstochowa

88,22

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

88,85

6

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

91,42

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

70,57

8

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

88,82

9

Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

100,00

10

F M G

Realizacje Techniczne

Grzegorz Gulatowicz

ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50

06-400 Ciechanów

82,81

11

„DROBET”

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Jarosław Podrygała

ul. Christiana Andersena 3/1

26-617 Radom

95,63

12

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

99,60

13

DROGBUD

Tomasz i Agata Brok Sp. j.

ul. Energetyków 16

26-600 Radom

86,22

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

    

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

   mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 10:26

rejestr zmian publikacji »

2.

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015

Odrzywół, dn. 06.10.2014 r.

IT – 2710.25.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3 oferty

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 2

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26, 26 – 212 Smyków.

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

           

Numer oferty

 Nazwa i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo, ul. Koronowska 38

86 – 031 Osielsko

 

710,94

135 078,60

274,05

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

– Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26 – 212 Smyków

 

649,44

123 393,60

300

3

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26 – 811 Wyśmierzyce

658,00

125 020,00

296,10

 

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 


Załączniki: Rozmiar:
374.278 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 10:24

rejestr zmian publikacji »

3.

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 06.10.2012 r.

IT-2710.26.2014

           

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2014/2015  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.26.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;        

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

           

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,27

75 251,40

300

2

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

3,31

76 100,00

296,37

3

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,29

75 534,30

298,17

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

                       

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
372.444 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-10-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-06 14:53

rejestr zmian publikacji »

4.

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika

Odrzywół dnia 23.09.2014 r.

IT-2710.23.2014

                                     

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 na zadanie:

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.23.2014           

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 4;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;    

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 2

  Złożona przez: Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryk Łagowski

                         ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 192 861,96 zł.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:      

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

P.U.H. BRUK-BUD

Grzegorz Rychlicki

ul. Jana Matejki 6

26-640 Skaryszew

273,30

273,30

 

2

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

 Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

300

300

 

3

P.H.U. DRÓG – BUD

 Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

284,01

284,01

 

4

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

194,82

194,82

 Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

                                                        Wójt Gminy Odrzywół

                                                        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-24 09:30

rejestr zmian publikacji »

5.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

                                                                                                     Odrzywół, dn. 20.08.2014 r.

IT – 2710.17.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710.17.2013           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

Liczba złożonych ofert: 4         

 

 

Liczba odrzuconych ofert: 0     

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 3

 

 

Złożona przez: P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi

 

 

Cena brutto wybranej oferty: 915 659,49 zł.

 

 

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający informuje o przyznanej punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

„JADEX”

Przedsiębiorstwo Prywatne

 

Jan Dąbrowski

ul. Miedziana 6 

26-600 Radom

 

63,64

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WIMAR”

 

Waldemar Markowski

Stary Kobylnik 19

26-806 Stara Błotnica

 

77,71

3

P.P.H.U. INSBUD

 

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

100

4

Konsorcjum firm:

LIDER:

INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA

 

Tadeusz Sowik

ul. Zielona 2

96-200 Rawa Mazowiecka

PARTNER:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK

 

Łukasz Sowik

ul. Katowicka 19A

96-200 Rawa Mazowiecka

68,15

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

    

 

  Wójt Gminy Odrzywół

                                                                      mgr Marian Kmieciak 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-21 08:05

rejestr zmian publikacji »

6.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Zakup zestawu do odbioru ścieków

Odrzywół dnia 14.08.2014 r.

IT-2710.14.2014  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Zakup zestawu do odbioru ścieków

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w.30

Znak sprawy: IT – 2710.14.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  P.P.H.U „A.R. Chmielewski” Sp. J. Kleczanów 155, 27-641 Obrazów,

Punkt Sprzedaży Nr 2, Rajec Szlachecki 147B, 26-613 Radom

             Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest korzystna cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

P.P.H.U „A.R. Chmielewski” Sp. J.

Kleczanów 155, 27-641 Obrazów

157 918,69

194 240,00

300

 Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

                                                                                              Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-14 10:49

rejestr zmian publikacji »

7.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

Odrzywół, dn. 06.08.2014 r.

IT – 2710.16.2014

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

REMONT HALI SPORTOWEJ W ODRZYWOLE

 

  

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710.16.2014           

   Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

   Liczba złożonych ofert: 3         

   Liczba odrzuconych ofert: 0     

   Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 1

 Złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

  Cena brutto wybranej oferty: 215 000,00 zł.

  
                 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający informuje o przyznanej punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 

  

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ARKADA BIS

ul. Rapackiego 10/1

26-600 Radom

100

2

teNeo s.c.

Łukasz Wasilewski, Maciej Wasilewski

ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

98,26

3

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

83,98

              Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-06 09:18

rejestr zmian publikacji »

8.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I - PRZETARG POWTÓRZONY.

Odrzywół dnia 04.08.2014 r.

IT-2710.11.2014

                                 
 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół etap I 

– PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.11.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów.

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:   

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Oddział Robót Drogowych

ul. Sucha

97-200 Tomaszów Mazowiecki

205,68

205,68

2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

300

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

                       

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                    mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 13:36

rejestr zmian publikacji »

9.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015

 

Odrzywół, dn. 31.07.2014 r.

 IT – 2710.13.2014

  ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:  

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2014-2015”

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

  Znak sprawy: IT – 2710.13.2014

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

  Liczba złożonych ofert: 2          

  Liczba odrzuconych ofert: 0      

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6,  97-200 Tomaszów Mazowiecki za cenę dowozu i odwozu 1 osoby za miesiąc brutto 57,38 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem 38/100 złotych). Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodna z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:     

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6 

97-200 Tomaszów Mazowiecki

300

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Radomiu Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6

26 – 640 Skaryszew

291,75

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-31 11:20

rejestr zmian publikacji »

10.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół - etap I

IT-2710.07.2014                                                                     Odrzywół, dnia 26.05.2014 r.

 

                                                                       Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                                         

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 155268 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

Nr sprawy: IT-2710.07.2014

 

            Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół - etap Iprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.   

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „ Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół - etap I,, składające się z czterech zadań: Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Ogrodowej w miejscowości Wysokin; Zadanie nr 2 Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa; Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Praga w miejscowości Odrzywół; Zadanie nr 4 Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w miejscowości Lipiny.  Zadania w ramach przedmiotowej inwestycji zostały ujęte w wydatkach budżetu Gminy Odrzywół na rok 2014. Niestety łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół - etap I  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej wyżej ustawy.

                                                                          Wójt Gminy Odrzywół

                                                        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-26 15:05

rejestr zmian publikacji »

11.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół ? PRZETARG POWTÓRZONY

Odrzywół dnia 14.05.2014 r.

IT-2710.06.2014

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół

– PRZETARG POWTÓRZONY

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.06.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 279 948,00 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

           

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:         

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

Łączna punktacja

1

PANORAMA

OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o.

ul. Puławska 38

05-500 Piaseczno

266,37

266,37

2

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/7

26-600 Radom

288,09

288,09

3

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

300

300

4

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

282,63

282,63

 

 Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

                       

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                     mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
412.672 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-14 12:38

rejestr zmian publikacji »

12.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół

IT-2710.03.2014                                                                                   Odrzywół, dnia 14.04.2014 r.

 

                                                                      

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia w BZP: 34236 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014

Nr sprawy: IT-2710.03.2014

 

            Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywółprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawne:

            Zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego było zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół”.  Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do Projektu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Niestety do dnia dzisiejszego Zarząd Województwa Mazowieckiego nie uchwalił listy rankingowej i nie poinformował Zamawiającego  rozstrzygnięciu naboru wniosków. Zamawiający w pkt IV.4.17) Ogłoszenia o zamówieniu Nr: 34236 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 zawarł informację o możliwości unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków.

            W związku z wyżej przytoczonym brzmieniem art.93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Wszczynając postępowanie Zamawiający nie posiadał wiedzy, że procedura rozpatrzenia wniosków o przyznanie dofinansowania będzie taka długa. W związku z powyższym w interesie publicznym nie leży, w zaistniałej sytuacji wykonanie przedmiotowego zamówienia.

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 cytowanej wyżej ustawy.

             

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                    mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-04-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-14
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-14 14:28

rejestr zmian publikacji »

13.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Odrzywół dnia 24.02.2014 r.

IT-2710.05.2014

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 
                                                                                                                                       

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w.30

Znak sprawy: IT – 2710.05.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: CMS Auto Sp. z o.o. Al. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek.

 Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest korzystna cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.


Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:        

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

CMS Auto

Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 67 05-070 Sulejówek

255 000,00

313 650,00

300

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1)   5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)   10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Na podstawie Art. 94 ust. 2 pkt 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 


Załączniki: Rozmiar:
419.636 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-24 10:25

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj