główna zawartość
artykuł nr 1

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

Odrzywół, dn. 09.01.2015 r.

IT – 2710.30.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Zagospodarowanie i odnowa otoczenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamienna Wola, gmina Odrzywół

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

Znak sprawy: IT – 2710.30.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 13  

Liczba odrzuconych ofert: 0  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 9

Złożona przez: Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

Cena brutto wybranej oferty 247 002,45 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający informuje o przyznanej punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

„BUDMAR” Sp. z o.o.

ul. Krańcowa 31-33a

97-200 Tomaszów Mazowiecki

61,79

2

DRO-MAR

Marcin Dróżdż

Makowiec, ul. Radomska 138

26-640 Skaryszew

69,67

3

EURO-BRUK

Kamila Żak

Ul. Kosowska 2/4 m. 60

26-600 Radom

61,92

4

”TEL-BRUK”

Radosław Telenga

ul. Czartoryskiego 13/57

42-200 Częstochowa

88,22

5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

– Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

88,85

6

P.P.H.U. INSBUD

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

91,42

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

70,57

8

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

88,82

9

Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

100,00

10

F M G

Realizacje Techniczne

Grzegorz Gulatowicz

ul. Powstańców Wielkopolskich 4/50

06-400 Ciechanów

82,81

11

„DROBET”

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

Jarosław Podrygała

ul. Christiana Andersena 3/1

26-617 Radom

95,63

12

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

99,60

13

DROGBUD

Tomasz i Agata Brok Sp. j.

ul. Energetyków 16

26-600 Radom

86,22

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

artykuł nr 2

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015

Odrzywół, dn. 06.10.2014 r.

IT – 2710.25.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3 oferty

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 2

Złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe – Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26, 26 – 212 Smyków.

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

 Nazwa i adres wykonawcy

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

Składnica Artykułów Masowych ,,WĘGLOPASZ”, Sp. j. 
Tadeusz Mendrygał, Marcin Mendrygał

Żołędowo, ul. Koronowska 38

86 – 031 Osielsko

 

710,94

135 078,60

274,05

2

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

– Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26

26 – 212 Smyków

 

649,44

123 393,60

300

3

P.H.U. „SUKCES”

Bożena Krzosek

ul. Mickiewicza 9

26 – 811 Wyśmierzyce

658,00

125 020,00

296,10

 

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

 

 

 

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 374 KB
artykuł nr 3

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

Odrzywół dnia 06.10.2012 r.

IT-2710.26.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus  w sezonie grzewczym 2014/2015  dla  Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.26.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

Liczba złożonych ofert: 3;  

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: TERM-OIL Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Ofiar Firleja 7.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową: 

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto 1 litra oleju

Wartość brutto zamówienia

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

1

TERM-OIL Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Ofiar Firleja 7

3,27

75 251,40

300

2

KONKRET Sp. z o.o.

26-600 Radom

ul. Mariańskiego 36

3,31

76 100,00

296,37

3

”MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,29

75 534,30

298,17

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 372 KB
artykuł nr 4

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika

Odrzywół dnia 23.09.2014 r.

IT-2710.23.2014

     

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   
w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 na zadanie:

Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.23.2014  

  Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 Liczba złożonych ofert: 4;

  Liczba odrzuconych ofert: 0;

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

  Oferta nr: 2

  Złożona przez: Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny Henryk Łagowski

    ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 192 861,96 zł.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

  Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia o cenach ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez trzyosobowa Komisję Przetargową:      

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

(znaczenie 100 %)

 

Łączna punktacja

 

1

P.U.H. BRUK-BUD

Grzegorz Rychlicki

ul. Jana Matejki 6

26-640 Skaryszew

273,30

273,30

 

2

Zakład Remontowo-Usługowo-Konserwacyjny

 Henryk Łagowski

ul. Bieszczadzka 17

26-600 Radom

300

300

 

3

P.H.U. DRÓG – BUD

 Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

284,01

284,01

 

4

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

194,82

194,82

 Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

Odrzywół, dn. 20.08.2014 r.

IT – 2710.17.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ODRZYWOLE

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 350

 

Znak sprawy: IT – 2710.17.2013  

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

Liczba złożonych ofert: 4  

 

 

Liczba odrzuconych ofert: 0  

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 3

 

 

Złożona przez: P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła Sucha, ul. Kasztanowa 14 c, 26-800 Białobrzegi

 

 

Cena brutto wybranej oferty: 915 659,49 zł.

 

 

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo, zgodne z  SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Zamawiający informuje o przyznanej punktacji  przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Liczba pkt w kryterium CENA OFERTOWA

 

(znaczenie 100 %)

1

„JADEX”

Przedsiębiorstwo Prywatne

 

Jan Dąbrowski

ul. Miedziana 6

26-600 Radom

 

63,64

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „WIMAR”

 

Waldemar Markowski

Stary Kobylnik 19

26-806 Stara Błotnica

 

77,71

3

P.P.H.U. INSBUD

 

Marek Sykuła

Sucha, ul. Kasztanowa 14 c

26-800 Białobrzegi

100

4

Konsorcjum firm:

LIDER:

INSTALATORSTWO SANITARNE i C.O.

WODOCIĄGI, KANALIZACJA

 

Tadeusz Sowik

ul. Zielona 2

96-200 Rawa Mazowiecka

PARTNER:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK

 

Łukasz Sowik

ul. Katowicka 19A

96-200 Rawa Mazowiecka

68,15

 

Zgodnie Art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

 

 

  Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak