logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki zapytań ofertowych / 2014
1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 26.09.2014 r.

IT-2710.24.2014

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.24.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert oraz w związku z wycofaniem oferty przez firmę DAR – POL Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

Cena brutto wybranej oferty: 78 364,04 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(brutto)

1

DAR – POL Dariusz Cieślak

ul. Pasymska 27/18

12-100 Szczytno

73 314,15

2

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

78 364,04


                                                                                     

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-26 14:59

rejestr zmian publikacji »

2.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”

 

 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.20.2014                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.18.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: SAGITO, Ul. Jana Pawła II 23 lok 22, 05 – 077 Warszawa 

Cena brutto wybranej oferty: 22 373,70 zł. 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:  

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

SAGITO

Ul. Jana Pawła II 23 lok 22

05 – 077 Warszawa

22 373,70

2

SOFTRIX

Grzegorz Laskowski

Ul. Traugutta 61

26 – 600 Radom

24 850,00

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Czernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 14:20

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole


„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”


 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.19.2014                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:  

Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole”

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.18.2014           

 

  Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

 

  Liczba złożonych ofert: 1;

 
Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 
Oferta nr: 1

 

  Złożona przez: GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA Gajewicz, Gawin, Widłak s.j. 31-534 Kraków, Al. Daszyńskiego 16

                           Cena brutto wybranej oferty: 46 738,00.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

  Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

   

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

 

GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

31-534 Kraków

Al. Daszyńskiego 16

46 738,00

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Czernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 14:15

rejestr zmian publikacji »

4.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie wyposażenia kuchni dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

 

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”

 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.18.2014

 

                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczenie wyposażenia kuchni”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.18.2014           

 

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 5;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 3

Złożona przez: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

 

 

Cena brutto wybranej oferty: 10 688,70 zł.

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

           

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „BIREX-BIS”

 

 Sławomir Birecki

Ul. Źródlana 30

04-776 Warszawa

13 165,09

 

2

INVEST HORECA BISTRO

Mariusz Gajdos

Ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

14 853,99

 

3

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

10 688,70

 

4

Firma Handlowa

ESKOT

Kotowicz spółka jawna

Ul. Stróża Rybna 6

30 – 714 Kraków

12 360,20

 

5

GASTROCHEF S.C.

Krzysztof Wardzyk, Łukasz Urban

Ul. J. Paderewskiego 168A

04-438 Warszawa

12 415,51

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Ewa Czernicka
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-13 14:07

rejestr zmian publikacji »

5.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa mini boiska w Kamiennej Woli

Odrzywół, dnia 04.08.2014 r.

IT-2710.12.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa mini boiska w Kamiennej Woli”

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.12.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

  W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 113 160,00 zł.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(brutto)

1

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/7

26-600 Radom

121 770,00

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

115 000,33

3

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

113 160,00

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 13:53

rejestr zmian publikacji »

6.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Odrzywole

Odrzywół, dnia 04.08.2014 r.

IT-2710.10.4.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont łazienek i wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu w Odrzywole”

  

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2014           

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ARKADA BIS, 

 

 

ul. Rapackiego 10/1, 26-600 Radom

 Cena brutto wybranej oferty: 49 200,00,00 zł.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(brutto)

1

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ARKADA BIS 

ul. Rapackiego 10/1

 26-600 Radom

49 200,00 zł

2

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

52 890,00 zł

                      

                   Wójt Gminy Odrzywół

                                                                                     mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 13:48

rejestr zmian publikacji »

7.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole

Odrzywół, dnia 04.08.2014 r.

IT-2710.08.2014

        

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Odrzywole”

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.08.2014           

 

 

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

Liczba złożonych ofert: 3;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

 

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 2

 

Złożona przez: FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

 

Cena brutto wybranej oferty: 135,443,91 zł.

 

   

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(brutto)

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „”MEVIUS”

 Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

162 582,31

2

FreeKids s.c.

 A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

135 443,91

3

INVESTMENT COMPANY Sp. z o.o.

ul. Farna 9A

07-410 Ostrołeka

 

140 522,01

 

 

                       

 

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

                   mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-08-04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-04 13:42

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 2014
wersja do druku drukuj