główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

Odrzywół, dnia 26.09.2014 r.

IT-2710.24.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.24.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert oraz w związku z wycofaniem oferty przez firmę DAR – POL Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez: FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

Cena brutto wybranej oferty: 78 364,04 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(brutto)

1

DAR – POL Dariusz Cieślak

ul. Pasymska 27/18

12-100 Szczytno

73 314,15

2

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

78 364,04


   

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

obrazek
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”

 

 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.20.2014  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostarczenie sprzętu komputerowego, RTV i AGD dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.18.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez: SAGITO, Ul. Jana Pawła II 23 lok 22, 05 – 077 Warszawa 

Cena brutto wybranej oferty: 22 373,70 zł. 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.  

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:  

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

SAGITO

Ul. Jana Pawła II 23 lok 22

05 – 077 Warszawa

22 373,70

2

SOFTRIX

Grzegorz Laskowski

Ul. Traugutta 61

26 – 600 Radom

24 850,00

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole


„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”


 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.19.2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:  

Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole”

 

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.18.2014  

 

  Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

 

  Liczba złożonych ofert: 1;

 
Liczba odrzuconych ofert: 0;

 

  Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

 
W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 
Oferta nr: 1

 

  Złożona przez: GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA Gajewicz, Gawin, Widłak s.j. 31-534 Kraków, Al. Daszyńskiego 16

Cena brutto wybranej oferty: 46 738,00.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

  Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

   

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

 

GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

31-534 Kraków

Al. Daszyńskiego 16

46 738,00

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie wyposażenia kuchni dla Publicznego Przedszkola w Odrzywole

 

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w Gminie Odrzywół”

 Odrzywół, dnia 12.08.2014 r.

IT-2710.18.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

 

Dostarczenie wyposażenia kuchni”

 

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 

Znak sprawy: IT – 2710.18.2014  

 

Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 5;

 

Liczba odrzuconych ofert: 0;

 

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 

Oferta nr: 3

Złożona przez: PHPU ZUBER, Andrzej Zuber, Ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

 

 

 

Cena brutto wybranej oferty: 10 688,70 zł.

 

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne „BIREX-BIS”

 

 Sławomir Birecki

Ul. Źródlana 30

04-776 Warszawa

13 165,09

 

2

INVEST HORECA BISTRO

Mariusz Gajdos

Ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

14 853,99

 

3

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

 

10 688,70

 

4

Firma Handlowa

ESKOT

Kotowicz spółka jawna

Ul. Stróża Rybna 6

30 – 714 Kraków

12 360,20

 

5

GASTROCHEF S.C.

Krzysztof Wardzyk, Łukasz Urban

Ul. J. Paderewskiego 168A

04-438 Warszawa

12 415,51

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa mini boiska w Kamiennej Woli

Odrzywół, dnia 04.08.2014 r.

IT-2710.12.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa mini boiska w Kamiennej Woli”

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

 tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

  Znak sprawy: IT – 2710.12.2014  

Tryb wyboru wykonawcy: Przetarg nieograniczony

 

 Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

  W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez: P H-U „KASMAR” ul. Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 113 160,00 zł.

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców: 

 

  

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(brutto)

1

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/7

26-600 Radom

121 770,00

2

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

115 000,33

3

P H-U „KASMAR”

ul. Jastrzębia 5/46

26-600 Radom

113 160,00

  

Wójt Gminy Odrzywół

mgr Marian Kmieciak