logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki zapytań ofertowych / Rok 2015
1.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - etap II

 Odrzywół, dnia 20.10.2015 r.

IT-2710.20.2015

                                    

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                      

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – etap II

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.20.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 53 468,09 zł.

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem 9/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

78 071,18

2

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

53 468,09

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-20 15:08

rejestr zmian publikacji »

2.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 25.09.2015 r.

IT-2710.17.2015

  

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.17.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Cena brutto wybranej oferty: 35 670,00 zł.

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez pozostałych Wykonawców: 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

35 670,00

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

"INTERBUD" Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

88 191,00

3

P.H.U. DRÓG – BUD

Bożenna Jakubczyk

ul. Kochanowskiego 173

26-432 Wieniawa

108 670,50

4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

92 040,90

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-25 11:48

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 17.09.2015 r.

IT-2710.15.2015

                                    

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie pn.:

Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole”

  

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

 Znak sprawy: IT – 2710.15.2015           

 Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

 Liczba odrzuconych ofert: 1;    

 Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

 Oferta nr: 4

Złożona przez:  FORTI  Krzysztof Jurek, ul. M. C. Skłodowskiej 18/204, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 57 144,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery 57/100 złotych).

  Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:      

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

CENA OFERTY

 

(zł brutto)

 

1

SAGITO

 Sebastian Kaczanowski

ul. Jana Pawła II 23 lok. 22

05-077 Warszawa

 

59 413,92

 

2

E-TECH s.c.

 M. Duda, P. Kapusta

ul. Tuwima 95a

90-031 Łódź

 

57 790,32

 

3

E-INTEGRA Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 42

09-411 Płock

 

62 730,00

 

4

FORTI

 Krzysztof Jurek

ul. M. C. Skłodowskiej 18/204

26-600 Radom

 

57 144,57

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w toku badania i oceny ofert zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 firmy SAGITO Sebastian Kaczanowski ul. Jana Pawła II 23 lok. 22, 05-077 Warszawa, z powodu niespełnienia warunków Zapytania ofertowego zawartych w pkt IV ust. 8.1)  poprzez niezłożenia wymaganych dokumentów : 

1)     brak formularza cenowego określającego ceny za poszczególny sprzęt będący przedmiotem zamówienia.

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

                                                                                                             

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 10:39

rejestr zmian publikacji »

4.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 Odrzywół, dnia 25.08.2015 r.

IT-2710.14.2015

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich” prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

            W związku z zapytaniami Wykonawców i koniecznością uszczegółowienia przedmiarów robót oraz zakresu prac Zamawiający unieważnia w całości postępowanie.   

 

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-25 13:49

rejestr zmian publikacji »

5.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zadania pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

 Odrzywół, dnia 25.08.2015 r.

IT-2710.13.2015

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.13.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 10;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 5

Złożona przez:  APIS” Jadwiga Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

 

Cena brutto wybranej oferty: 24 101,75 zł.

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto jeden 75/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

29 889,00

2

INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik

ul. Stojałowskiego 6

38-500 Sanok

72 361,06

3

Inter-Flora Sp. z o.o.

ul. W. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

27 306,25

4

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 60 a

88- 170 Pakość

30 928,35

5

„APIS” Jadwiga Oziębło

ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

24 101,75

6

Zakład Kształcenia Terenów Zielonych Dol-ek

Kazimierz Doleciński

ul. Sióstr Służebniczej 17

03-100 Tarnów

24 354,00

7

P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz

Sołek 5

26-300 Opoczno

30 615,07

8

GARDEN DESIGNERS

Mirosław Derkacz

ul. Siewierzan 46/2

20-828 Lublin

33 951,66

9

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

27 493,88

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

61 500,00

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-25 12:18

rejestr zmian publikacji »

6.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. zadania pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych.

 Odrzywół, dnia 24.08.2015 r.

IT-2710.10.2015

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego w gminie Odrzywół poprzez zastosowanie instalacji fotowoltaicznych

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.10.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 6;

Liczba odrzuconych ofert: 1;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; gwarancja 10% zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 6

Złożona przez: Petra Energia sp. z o.o. ul. Sochaczewska 110, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Cena brutto wybranej oferty: 135 257,00 zł.

Gwarancja na panele fotowoltaiczne: 10 lat.

Gwarancja na falowniki: 10 lat.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza wg kryterium wyboru oferty oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o ocenie punktowej jąka uzyskały oferty poszczególnych Wykonawców :             

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

KRYTERIUM

CENA OFERTY

RANGA 90%

(ilość pkt)

KRYTERIUM

GWARANCJA

RANGA 10%

(ilość pkt)

ŁĄCZNA

ilość przyznanych punktów

2

Pro-Sun sp. z o.o.

ul. Franciszkańska 125

91-845 Łódź

83,18

0

83,18

3

SOLEKO POLSKA Sp. z o.o.

Oleszno, ul. Parkowa 18

29-105 Krasocin

75,44

0

75,44

4

SYNGEA Sp. z o.o.

ul. Michała Kajki 7

05-501 Piaseczno

63,44

0

63,44

5

1. EKOENERGIA CK Jadwiga Krawczyk – Lider konsorcjum

ul. Połowniaka 10/40

25-634 Kielce

2. SOLWAT Krzysztof Czermak

ul. Fałata 7/26A

82-200 Malbork

86,70

10

96,70

6

Petra Energia sp. z o.o.

ul. Sochaczewska 110

Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

90

10

100

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w toku badania i oceny ofert zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 firmy Regen Eco sp. z o.o. Rynek 10 lok.14, 05-120 Legionowo, z powodu niespełnienia warunków Zapytania ofertowego zawartych w pkt IV poprzez niezłożenia wymaganych dokumentów : 

1)     brak certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych;

2)     brak wykazu wykonanych usług w zakresie montaży instalacji fotowoltaicznych;

3)     brak wykazu udokumentowanych zrealizowanych inwestycji fotowoltaicznych;

4)     brak uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.

 

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-08-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-24 09:11

rejestr zmian publikacji »

7.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostawy i montażu kotary do Hali Sportowej w Odrzywole

 Odrzywół, dnia 12.05.2015 r.

IT-2710.04.2015

            

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dostawa i montaż kotary do Hali Sportowej w Odrzywole

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.04.2015           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie cenowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 4

Złożona przez:  AVIBEX – MAX ul. Poprawna 168, 03-984 Warszawa

 

Cena brutto wybranej oferty: 8 241,00 zł.

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

CENA OFERTY

(zł brutto)

1

Firma Handlowa FAKTORIA

ul. Raszkowska 34

63-400 Ostrów Wielkopolski

14 956,80

2

Hurtownia Sportowa KAL-SPORT

ul. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

10 990,00

3

PRESTIGE SPORT

ul. Leśna 10lok. 46

05-120 Legionowo

10 332,00

4

AVIBEX – MAX

ul. Poprawna 168

03-984 Warszawa

8 241,00

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Odrzywół

     mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2015-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-12 13:47

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 2014
wersja do druku drukuj