logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Wyniki zapytań ofertowych / Rok 2017
1.

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 29.11.2017 r.

IT-2710.26.2017

                                 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

na zadanie pn.:

Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000,00 euro netto.

UZASADNIENIE

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Łączna kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty nie zwołując wcześniejszego posiedzenia Rady Gminy w Odrzywole.

 

            W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - peletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2017/218 – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE”.

             

  

       Wójt Gminy Odrzywół

        mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 13:44

rejestr zmian publikacji »

2.

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 Odrzywół, dnia 20.11.2017 r.

IT-2710.27.2017

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.27.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 9;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie - 10 %.

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 2

Złożona przez:  UNICOM Jakub Sputowski ul. Sobieskiego 59, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

Cena brutto wybranej oferty: 104 934,26 zł.

(słownie: sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 26/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o cenach ofert złożonych przez Wykonawców:    

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium   Doświadczenie  10%

 

Łączna punktacja

1

WARSERWIS Sp. z o.o.

Ul. Tomaszowska 57

26-425 Odrzywół

126 682,52

74,55

0

74,55

2

UNICOM

Jakub Sputowski

ul. Sobieskiego 59

96-200 Rawa Mazowiecka

104 934,26

90

10

100

3

Zakład Remontowo Budowlany S.C.

Leszek i Teresa Słaby

ul. Wspólna 72

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

146 709,73

64,37

10

74,37

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „BUDMAR” s.c.

Marian Marszałek i Edward Marszałek

ul. Kruczkowskiego 4

26-600 Radom

131 871,68

71,62

10

81,62

5

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„MA-MAR”

Maciej Furmański

Przystałowice Duże 26A

26-415 Klwów

118 000,00

80,03

0

80,03

6

Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe

„TOM-BUD”

Karol Tomczyk

ul. Górna 7G

26-505 Orońsko

123 764,04

76,31

10

86,31

7

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Małęczyńska 30

26-600 Radom

117 969,47

80,06

10

90,06

8

Prace Ogólnobudowlane

Remonty i Wykończenia

Jacek Kuciński

Brzóza, ul. Przecinka 7

26-903 Głowaczów

115 841,88

81,53

10

91,53

9

SIL – VIA

Sylwia Korczyńska

Kamień Duży

26-432 Wieniawa

135 300,00

69,80

10

79,80

 

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-11-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-20 15:36

rejestr zmian publikacji »

3.

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 Odrzywół, dnia 31.10.2017 r.

IT-2710.25.2017

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonia Ossa Gmina Odrzywół

– POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.25.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3.

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”DAWEX” Dariusz Krawczyk  ul. Polna 63,

26-200 Końskie.

 

Cena brutto wybranej oferty: 39 805,26 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięć 26/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

P.W.KEMP-EL

Marek Stachniak

Os. Słoneczne 14,

26-340 Drzewica

46 125,00

77,67

10

87,67

2

CERAMIKA SERWIS Spółka z o.o.
26-300 Opoczno
ul. Piotrkowska 83-89

58 794,00

60,93

0

70,93

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”DAWEX”

Dariusz Krawczyk

ul. Polna 63

26-200 Końskie

39 805,26

90

10

100

4

INSTAL-BUD

Paweł Grzybowski

Rdzów 19A

26-414 Potworów

47 355,00

75,65

10

85,65

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 13:47

rejestr zmian publikacji »

4.

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej

 Odrzywół, dnia 24.10.2017 r.

IT-6710.24.2017

  

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej


Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.24.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3.;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena ofertowa brutto 90 %; gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

 

Cena brutto wybranej oferty: 89 175,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  gwarancja powyżej 36 miesięcy 10%

 

Łączna punktacja

1

Firma Handlowo – Usługowa „ADAT” Paweł Tuzinek

ul. Wyszyńskiego 12

26-640 Skaryszew

99 630,00

80,56

0

90,56

2

USŁUGI BRUKARSKIE

Andrzej Podmanicki

ul. Ogrodowa 19

26-425 Odrzywół

91 266,00

87,94

10

97,94

3

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

89 175,00

90

10

100

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 08:55

rejestr zmian publikacji »

5.

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 Odrzywół, dnia 10.10.2017 r.

IT-6710.17.2017

                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 6710.17.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 1;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %; gwarancja 10%

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 67 800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym oraz otrzymała łącznie największą liczbę punktów według kryterium określonych przez Zamawiającego.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium cena 90 % 

 

Ilość pkt

kryterium gwarancja 10 %

 

Łączna punktacja

1

„KRUSZYWOSORT”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

67 800,00

90

0

90

 


 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 09:40

rejestr zmian publikacji »

6.

Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Myślakowicach

Odrzywół, dn. 04.10.2017 r.

IT – 2710.21.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu przetargowym  w trybie zapytania ofertowego

na zadanie:

Udrożnienie systemu grzewczego w Środowiskowym Domu Samopomocy

Typu „A” i „B” w Myślakowicach

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół -Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach, 26 – 425 Odrzywół

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.21.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 1 oferty

Kryteria wyboru ofert: cena 100 pkt

 

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana: Oferta nr: 1

Złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Malczewski Wiesław ul. Źródłowa 19 nr lok. 1,26-600 Radom.

 

Oferta wyżej wymienionej firm spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza według kryteriów wyboru ofert oraz zgodna z zapytaniem ofertowym.

           

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana przez Komisję: 

           

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium CENA

(znaczenie 100 pkt)

Łączna punktacja

1

Zakład Remontowo – Budowlany

Malczewski Wiesław

ul. Źródłowa 19 nr lok. 1

26-600 Radom

100

100

  

 

DYREKTO ŚDS w Myślakowicach

             Ewa Matuszczak

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-05
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 09:40

rejestr zmian publikacji »

7.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie: Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole

Odrzywół, dnia 11.09.2017 r.

SPZOZ-2710.01.2017 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Odrzywole

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole ul. Warszawska 55, 26-425 Odrzywół tel. (048) 67 16 023 ; 

Znak sprawy: SPZOZ – 2710.01.2017   

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 2;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 1

Złożona przez:  Zakład Remontowo-Budowlany Radosław Bańcerowski ul. Olszynowa 23,26-600 Radom

Cena brutto wybranej oferty: 94 999,98 zł.

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 98/100 złotych).

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto

90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Radosław Bańcerowski

ul. Olszynowa 23

26-600 Radom

94 999,98

4

90

10

100

2

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Spółka z o.o.

ul. Wielkopolska 7

26-600 Radom

141 837,99

2

60,28

10

70,28

  

 

Dyrektor SP ZOZ w Odrzywole

 lek. med. Andrzej Majchrzak

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-11 12:43

rejestr zmian publikacji »

8.

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2017-2018

 Odrzywół, dnia 14.08.2017 r.

IT-2710.13.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Odrzywole w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2017-2018

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.13.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 3;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 100 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Dworcowa 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena brutto wybranej oferty: 64,17 zł.

(słownie: sześćdziesiąt cztery 17/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

 
Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto

100 %

1

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej

w Opocznie Spółka z o.o.

Kuraszków 10 

26-30, Białaczów

77,17

83,15

2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. w Grójcu

ul. Laskowa 6

05-600 Grójec

68,70

93,41

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 6

97-200 Tomaszów Mazowiecki

64,17

100

 

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-08-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-14 13:45

rejestr zmian publikacji »

9.

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa

Odrzywół, dnia 25.04.2017 r.

IT-2710.08.2017

                                 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                                                                                                                        

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa mini boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.08.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 4;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 4

Złożona przez:  Giermakowska ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIEBUDOWA KORTÓW

TENISOWYCH Łęgonice Małe 22, 26-425 ODRZYWÓŁ

Cena brutto wybranej oferty: 77 674,50 zł.

(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 50/100 złotych).

 

Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

           

Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

100 000,00

4

69,91

10

79,91

2

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok 7

26-600 Radom

146 370,00

2

47,76

10

57,76

3

Korporacja Techniczno – Budowlana „KASMAR”

Janiszew 11 B

26-652 Zakrzew

98 000,00

4

71,33

10

81,33

4

Giermakowska

ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE

BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH

Łęgonice Małe 22

26-425 ODRZYWÓŁ

77 674,50

4

90

10

100

 

Wójt Gminy Odrzywół

                                                                         mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 09:43

rejestr zmian publikacji »

10.

Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna

 Odrzywół, dnia 25.04.2017 r.

IT-2710.07.2017

                                

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

na zadanie:

Budowa placu zabaw w miejscowości Kłonna

 

Zamawiający: Gmina Odrzywół 26 – 425 Odrzywół ul. Warszawska 53

tel. (048) 67 16 057 ; fax. Tel. (048) 67 16 057 w. 30

Znak sprawy: IT – 2710.07.2017           

Tryb wyboru wykonawcy: Zapytanie ofertowe

Liczba złożonych ofert: 5;

Liczba odrzuconych ofert: 0;    

Kryteria wyboru ofert: cena 90 %, doświadczenie 10 %.

W wyniku badań i oceny złożonych ofert została wybrana:

Oferta nr: 3

Złożona przez:  PERGOLA J. Michalak M. Skórko S.C. ul. Dragonów 6 m. 41, 00-467 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty: 37 021,15 zł.

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia jeden 15/100 złotych).

 Oferta wyżej wymienionej firmy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego, otrzymała w sumie najwyższą liczbę punktów oraz zgodna z zapytaniem cenowym.

                
Jednocześnie Zamawiający informuje o przyznanej punktacji i cenach ofert złożonych przez Wykonawców:       

 

Numer oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

[brutto]

 

Doświadczenie

(ilość podobnych robót)

Ilość pkt

kryterium  cena ofertowa brutto 90 %

Ilość pkt

kryterium  doświadczenie 10%

 

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ARKADA DELA”

Emil Dygas

ul. Kalińska 6/6a

26-600 Radom

50 000,00

5

66,64

10

76,64

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”MEVIUS”

 Mateusz Cichowski

Majdan Brzezicki 42

21-050 Piaski

57 078,15

2

58,37

10

68,37

3

PERGOLA J. Michalak M.Skórko S.C.

ul. Dragonów 6 m. 41

00-467 Warszawa

37 021,15

4

90

10

100

4

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

44 451,00

4

74,96

10

84,96

5

COMES

Sokołowscy Spółka Jawna

ul. Kościuszki 128 A

26-500 Szydłowiec

50 882,35

100

65,48

10

75,48

 

Wójt Gminy Odrzywół

 mgr Marian Kmieciak

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 09:37

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 2014
wersja do druku drukuj