główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - PRZETARG POWTÓRZONY

Nr sprawy: IT – 2710.23.2017   Odrzywół, dnia 11.10.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY – znak sprawy nr IT-2710.23.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 

artykuł nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.

Nr sprawy: IT – 2710.16.2017     Odrzywół, dnia 09.10.2017 r.

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 

artykuł nr 3

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Nr sprawy: IT – 2710.15.2017     Odrzywół, dnia 06.09.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – znak sprawy nr IT-2710.15.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 

artykuł nr 4

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna, Gmina Odrzywół.

Nr sprawy: IT – 2710.12.2017     Odrzywół, dnia 14.06.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna, Gmina Odrzywół.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:

Zadanie nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół.

Zadanie nr 2

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół.

Zadanie nr 3

Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna Gmina Odrzywół

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 

obrazek
artykuł nr 5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Nr sprawy: IT – 2710.10.2017 Odrzywół, dnia 15.05.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole – znak sprawy nr IT-2710.10.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016