logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Informacje z otwarcia ofert / Rok 2017
1.

Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - PRZETARG POWTÓRZONY

Nr sprawy: IT – 2710.23.2017                                                      Odrzywół, dnia 11.10.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – PRZETARG POWTÓRZONY – znak sprawy nr IT-2710.23.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 12:22

rejestr zmian publikacji »

2.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół - PRZETARG POWTÓRZONY.

Nr sprawy: IT – 2710.16.2017                                                 Odrzywół, dnia 09.10.2017 r.

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół – PRZETARG POWTÓRZONY.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-09 14:27

rejestr zmian publikacji »

3.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot zadania pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Nr sprawy: IT – 2710.15.2017                                             Odrzywół, dnia 06.09.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – znak sprawy nr IT-2710.15.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 12:23

rejestr zmian publikacji »

4.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa - Różanna, Gmina Odrzywół.

Nr sprawy: IT – 2710.12.2017                                              Odrzywół, dnia 14.06.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń oraz budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna, Gmina Odrzywół.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań:

Zadanie nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół.

Zadanie nr 2

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń Gmina Odrzywół.

Zadanie nr 3

Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna Gmina Odrzywół

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-14 12:43

rejestr zmian publikacji »

5.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole

Nr sprawy: IT – 2710.10.2017                                            Odrzywół, dnia 15.05.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont sali gimnastycznej przy budynku Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole – znak sprawy nr IT-2710.10.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:48

rejestr zmian publikacji »

6.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole

Nr sprawy: IT – 2710.09.2017                                                  Odrzywół, dnia 15.05.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego w Odrzywole – znak sprawy nr IT-2710.09.2017.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTw załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 13:42

rejestr zmian publikacji »

7.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna - Kolonia

Nr sprawy: IT – 2710.05.2017                                                                     Odrzywół, dnia 13.04.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Kłonna – Kolonia – znak sprawy nr IT-2710.05.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-04-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-13 12:24

rejestr zmian publikacji »

8.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole

Nr sprawy: IT – 2710.02.2017                                                Odrzywół, dnia 28.02.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa pomieszczeń dla Gminnej Biblioteki Publicznej na Centrum Multimedialne i czytelnie w budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Odrzywole – znak sprawy nr IT-2710.02.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 12:50

rejestr zmian publikacji »

9.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół

Nr sprawy: IT – 2710.01.2017                                          Odrzywół, dnia 10.02.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Odrzywół – znak sprawy nr IT-2710.01.2017.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 13:54

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
wersja do druku drukuj