logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2018
1.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ceteń

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 547558-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:28

rejestr zmian publikacji »

2.

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom SENIOR+ w Gminie Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom SENIOR+ w Gminie Odrzywół

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 536324-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-12 13:00

rejestr zmian publikacji »

3.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ – POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 532639-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-23 13:35

rejestr zmian publikacji »

4.

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 524732-N-2018 z dnia 2018-02-28 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 12:18

rejestr zmian publikacji »

5.

Przebudowa oraz remont dróg na terenie Gminy Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa oraz remont dróg na terenie            Gminy Odrzywół

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 523416-N-2018 z dnia 2018-02-26 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-14 12:33

rejestr zmian publikacji »

6.

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.:Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

 

Odrzywół, dnia 17.01.2018 r.

Znak sprawy: IT-2710.01.2018

 

Zmiana terminu składania ofert

w postępowaniu przetargowym

na wykonanie zadania pn.;

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostaję zmieniony na dzień 24 stycznia 2018 roku do godz. 11:00. Zmiana wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców, które to zostaną zamieszczone przez Zamawiającego w dniu 18.01.2018 r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieszcza poniżej.

Odpowiedzi na zadane pytania zamieszczone zostaną na stronie BIP Gminy Odrzywół http://www.bip.odrzywol.akcessnet.net w zakładce Zamówienia publiczne - rok 2018 pod ogłoszeniem o zamówieniu dotyczącym zadania pn.: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół.

          Z up. Wójta

mgr Genowefa Pogorzała

    SEKRETARZ GMINY

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 10:58

rejestr zmian publikacji »

7.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Gmina Odrzywół

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 500037-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marek Matuszczak
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Matuszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-04
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 12:43

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Rok 2018
 Rok 2017
 Rok 2016
 Rok 2015
 Rok 2014
 Rok 2013
 Rok 2012
 Rok 2011
 Rok 2010
 Rok 2009
 Rok 2008
 Rok 2007
 Rok 2006
 Rok 2005
 Rok 2004
 Rok 2003
wersja do druku drukuj