główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana terminu składania ofert dot. zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej”

Odrzywół, dnia 27.08.2019 r.

Znak sprawy: IT-2710.22.2019

 

Zmiana terminu składania ofert

w postępowaniu przetargowym

na wykonanie zadania pn.;

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.) informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym zostaję zmieniony na dzień 6 września 2019 roku do godz. 11:00.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieszcza poniżej.

 

Wójt Gminy Odrzywół

  mgr Marian Kmieciak

 

artykuł nr 2

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 588844-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

 

artykuł nr 3

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP WYSOKIN - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

W imieniu:

OSP w Wysokinie

Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34
26-425 Odrzywół

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu strażackiego dla
OSP WYSOKIN – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 582926-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

 

 

artykuł nr 4

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

W imieniu:

OSP w Wysokinie

Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34
26-425 Odrzywół

 

 

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

 

Zakup średniego samochodu strażackiego dla
OSP WYSOKIN

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

artykuł nr 5

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 569168-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.