główna zawartość
artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

W imieniu:

OSP w Wysokinie

Wysokin ul. Dr H. Spoczyńskiej 34
26-425 Odrzywół

 

 

 

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

 

Zakup średniego samochodu strażackiego dla
OSP WYSOKIN

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 571559-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin – PRZETARG POWTÓRZONY

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 569168-N-2019 z dnia 2019-07-04 r.

artykuł nr 3

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół”

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 566667-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.

artykuł nr 4

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysokin

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 563940-N-2019 z dnia 2019-06-21 r.

 

artykuł nr 5

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr 549838-N-2019 z dnia 2019-05-20 r.