główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Odrzywół

ul. Warszawska 53

26-425 Odrzywół

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie nr 528965-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.