główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół

Nr sprawy: IT – 2710.06.2019  Odrzywół, dnia 31.05.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół – znak sprawy nr IT-2710.06.2019.


Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nr sprawy: IT – 2710.07.2019  Odrzywół, dnia 31.05.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 12 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – znak sprawy nr IT-2710.07.2019.


Informacja z otwarcia ofert w załączeniu>

Załączniki:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 45 KB
artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Nr sprawy: IT – 2710.05.2019  Odrzywół, dnia 14.05.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół w okresie 24 miesięcy oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – znak sprawy nr IT-2710.05.2019.

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Załączniki:
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 308 KB
artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek

Nr sprawy: IT – 2710.03.2019         Odrzywół, dnia 09.04.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek – znak sprawy nr IT-2710.03.2019.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016