główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej

Nr sprawy: IT – 2710.22.2019  Odrzywół, dnia 06.09.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół przy ulicy Wspólnej – znak sprawy nr IT-2710.22.2019.

Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

 

artykuł nr 2

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY

Nr sprawy: IT – 2710.21.2019             Odrzywół, dnia 14.08.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin - PRZETARG POWTÓRZONY – znak sprawy nr IT-2710.21.2019.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

artykuł nr 3

Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin

Nr sprawy: IT – 2710.14.2019  Odrzywół, dnia 18.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Wysokin – znak sprawy nr IT-2710.14.2019.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w załączeniu.

artykuł nr 4

Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół

Nr sprawy: IT – 2710.11.2019                                                   Odrzywół, dnia 16.07.2019 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont dróg gminnych w Gminie Odrzywół – znak sprawy nr IT-2710.11.2019.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  w załączeniu.

artykuł nr 5

Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół

Nr sprawy: IT – 2710.06.2019  Odrzywół, dnia 31.05.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolonia Ossa gmina Odrzywół – znak sprawy nr IT-2710.06.2019.


Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016