logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Małżeństwa, narodziny, zgony / Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 Sporządzenie aktu urodzenia
 Sporządzenie aktu zgonu
wersja do druku drukuj