logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Zezwolenia i decyzje / Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych
 Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży
 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
 Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wersja do druku drukuj