logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Procedury przyjmowania i załatwiania spraw / Zaświadczenia / Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego
 Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
 Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych
 Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych
 Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej
wersja do druku drukuj