logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Wybory do Sejmu i Senatu RP / Obwieszczenia/Postanowienia
1.

Obwieszczenie w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 23 września 2015 roku
 
w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
 
        Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), informuję o numerach i  granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół Uchwałą Nr XVII/119/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania, siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.  
 
Numer
Obwodu
Wyborczego
Granice Obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1.
 
Sołectwo: Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
2.
 
 
Sołectwa: Ossa, Kolonia Ossa, Wandzinów, Stanisławów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy     w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
3.
Sołectwa: Myślakowice,
Myślakowice-Kolonia, Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Myślakowicach
Myślakowice 1
 
4.
Sołectwa: Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Odrzywole – Hala Sportowa
ul. Warszawska 51
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego
 
W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 października 2015 roku w godzinach od 700 do 2100 przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki w alfabecie Braill’a, wyborca zgłasza Wójtowi w terminie do dnia 12 października 2015 roku.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach w jego imieniu zwanego „pełnomocnictwem”. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić do Wójta w terminie do dnia 16 października 2015r.
 
                                                                                                   Wójt Gminy Odrzywół
                                                                                                   /-/ Marian Kmieciak


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 10:42

rejestr zmian publikacji »

2.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Załączniki: Rozmiar:
221.015 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Komorowski Bronisław
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-24 10:55

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj