logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy ODRZYWÓŁ

www.odrzywol.eu  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Wybory samorządowe 2018 / Obwieszczenia
1.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Odrzywół zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Załączniki: Rozmiar:
228.812 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:14

rejestr zmian publikacji »

2.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Załączniki: Rozmiar:
747.731 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:13

rejestr zmian publikacji »

3.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10


Załączniki: Rozmiar:
254.691 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:12

rejestr zmian publikacji »

4.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8


Załączniki: Rozmiar:
252.679 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:11

rejestr zmian publikacji »

5.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2


Załączniki: Rozmiar:
232.983 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:10

rejestr zmian publikacji »

6.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1


Załączniki: Rozmiar:
232.154 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Worach Mateusz
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 14:09

rejestr zmian publikacji »

7.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole
z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
                       
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Odrzywole podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
20
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA I MARKA
21
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I PRZYSZŁOŚĆ
 
Listom kandydatów komitetów wyborczych niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Odrzywole, przyznano następujące numery:
 
Numer listy
Nazwa komitetu wyborczego
22
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIANA KMIECIAKA
23
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA NIEMIRSKIEGO
24
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA NIEMIRSKIEGO
 
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole
 
Mateusz Adam Worach

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Mateusz Worach
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 18:16

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

 O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 w Odrzywole
 
z dnia 18 września 2018r.
 
 
Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza wzywa pełnomocników komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach samorządowych w 2018r. do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach:
  • Nr 1
  • Nr 8
  • Nr 10
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Gminy Odrzywół przyjmuje Gminna Komisja Wyborcza w swojej siedzibie w dniu:
  • 18 września 2018r.   w godz. od 8 00 do 16 00
  • 19 września 2018r.   w godz. od 8 00 do 16 00
  • 20 września 2018r.   w godz. od 8 00 do 16 00
  • 21 września 2018r. w godz.   od 8 00 do 16 00
  • 24 września 2018r. w godz.   od 8 00 do 18 00
 
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Odrzywole
/-/    Mateusz Worach

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Mateusz Worach
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-20 12:31

rejestr zmian publikacji »

9.

Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Odrzywół

 OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 10 września 2018 roku
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości
informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Radomiu II
o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Odrzywół   utworzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół  Nr XXVII.224.2018  z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4052), a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Odrzywół
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół
 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
Ossa, Kolonia Ossa, Stanisławów, Wandzinów, Lipiny
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossie
Kolonia Ossa 40, 26-425 Odrzywół
 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3
Dąbrowa, Różanna, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach
Myślakowice 1, 26-425 Odrzywół
 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4.
Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin
Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole-Hala Sportowa
ul. Warszawska 51, 26-425 Odrzywół
 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Głosowanie odbędzie się, we wskazanych wyżej lokalach, w dniu 21 października 2018r. (niedziela) w godz. 7.00 – 21.00.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Radomiu do dnia 8 października 2018r. ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem.
Komisarz Wyborczy w Radomiu II, ul. Żeromskiego 53 pok. 154, 26-600 Radom, tel. 48 363 97 45, fax. 48 363 27 94,    
 e-mail: rad-joanna.cwil@kbw.gov.pl
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy do dnia 12 października 2018r.
Przez pełnomocnika nie mogą głosować osoby, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego.
 
Urząd Gminy w Odrzywole, ul,. Warszawska 53 , 26-425 Odrzywół, tel. 48/ 67 16 057, fax. 48/ 67 16 350, e-mail: sekretariat@odrzywol.eu

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 14:19

rejestr zmian publikacji »

10.

Obwieszczenie w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ODRZYWOŁ
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
 
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000, 1225, 1238, 1282, 1349, 1321) zgodnie z Uchwałą Nr XXVII.223.2018 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów i rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Mazow.2018.poz. 2172), informuję o numerach i granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Odrzywół, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
 
Nr okręgu wyborczego
 
 
Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1
Sołectwo Ceteń
oraz część Sołectwa Wysokin - ul. Wesoła, ul. Źródłowa
 
1
2
 
Sołectwo Wysokin – ul. Brzeska, ul. mjr. Hubala, ul. Ogrodowa, ul. Polna
1
3
 
Sołectwo Wysokin – ul. dr H. Spoczyńskiej, ul. Warszawska
1
4
 
Sołectwo Kamienna Wola
1
5
 
Sołectwo Kłonna – miejscowość Kłonna
1
6
 
Sołectwo Jelonek oraz część Sołectwa Kłonna – miejscowość Kłonna-Kolonia, Janówek
1
7
 
Sołectwa: Kolonia Ossa, Stanisławów
1
8
 
Sołectwo Ossa
1
9
 
Sołectwa : Lipiny, Wandzinów
1
10
 
Sołectwa: Dąbrowa, Łęgonice Małe, Różanna
1
11
 
Sołectwa: Myślakowice, Myślakowice-Kolonia
1
12
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Opoczyńska
1
13
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Łąkowa, ul. Polna, ul. Wspólna
1
14
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Praga, ul. Radomska, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa
1
15
 
Sołectwo Odrzywół: ul. Warszawska, Plac Kilińskiego, ul. Tomaszowska
1
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Odrzywole, ul. Warszawska 53 – Sala Konferencyjna na I piętrze.
Tel. 48/ 67 16 057
Fax 48/ 67 16 350 w. 10
Wójt Gminy
/-/ Marian Kmieciak

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy ODRZYWÓŁ
Za treść odpowiada: Marian Kmieciak
Osoba, która wprowadziła dane: Łukasz Pawlikowski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-20 15:04

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj