główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

31. Data: 2020-02-07 13:59
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
32. Data: 2020-02-07 13:58
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
33. Data: 2020-02-07 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
34. Data: 2020-02-07 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
35. Data: 2020-02-05 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
36. Data: 2020-02-05 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
37. Data: 2020-02-05 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
38. Data: 2020-02-05 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
39. Data: 2020-02-05 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
40. Data: 2020-02-05 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
41. Data: 2020-02-03 08:43
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XII sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
42. Data: 2020-02-03 08:42
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: XII sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
43. Data: 2020-01-31 15:38
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: usunięcie artykułu: KOMPLEKSOWA UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW (OWU)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
44. Data: 2020-01-31 15:33
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
45. Data: 2020-01-31 12:26
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.2.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
46. Data: 2020-01-31 12:26
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.2.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
47. Data: 2020-01-31 12:25
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
48. Data: 2020-01-31 12:24
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
49. Data: 2020-01-30 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
50. Data: 2020-01-28 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne » PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 w załączeniu
Wykonanie: Marek Matuszczak
51. Data: 2020-01-28 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 w załączeniu
Wykonanie: Marek Matuszczak
52. Data: 2020-01-24 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z X sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26.11.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
53. Data: 2020-01-24 14:55
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z X sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26.11.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
54. Data: 2020-01-24 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25.09.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
55. Data: 2020-01-24 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25.09.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
56. Data: 2020-01-24 12:22
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6733.1.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
57. Data: 2020-01-24 12:21
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.1.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
58. Data: 2020-01-24 12:21
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
59. Data: 2020-01-24 12:19
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
60. Data: 2020-01-24 12:13
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski