główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

301. Data: 2020-01-24 12:13
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
302. Data: 2020-01-24 12:12
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
303. Data: 2020-01-17 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
304. Data: 2020-01-17 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaopatrzenie w artykuły biurowe, tusze, tonery i środki czystości Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
305. Data: 2020-01-17 13:24
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XI sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
306. Data: 2020-01-17 13:23
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: XI sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
307. Data: 2020-01-13 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
308. Data: 2020-01-13 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
309. Data: 2020-01-13 09:49
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rolnictawa. Bezpieczeństwa Publicznego i Rozwoju Infrastruktury » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROZWOJU INFRASTRUKTURY NA 2020 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
310. Data: 2020-01-13 09:47
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH NA 2020 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
311. Data: 2020-01-13 09:42
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan Pracy Komisji na 2020 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
312. Data: 2020-01-13 09:37
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Budżetu i Finansów i Planowania » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU FINANSÓW I PLANOWANIA NA 2020 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
313. Data: 2020-01-13 09:34
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna » Plan pracy i sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
314. Data: 2020-01-13 09:27
Dział: Organy » Rada Gminy » Plan pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan pracy Rady Gminy Odrzywół na 2020 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
315. Data: 2020-01-13 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2020 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
316. Data: 2020-01-13 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na 2020 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
317. Data: 2020-01-13 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
318. Data: 2020-01-13 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
319. Data: 2020-01-13 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
320. Data: 2020-01-13 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
321. Data: 2020-01-13 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
322. Data: 2020-01-13 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
323. Data: 2020-01-13 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
324. Data: 2020-01-13 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
325. Data: 2020-01-13 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
326. Data: 2020-01-13 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
327. Data: 2020-01-13 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
328. Data: 2020-01-13 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
329. Data: 2020-01-13 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
330. Data: 2020-01-13 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski