główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3061. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3062. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3063. Data: 2014-02-11 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3064. Data: 2014-02-11 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3065. Data: 2014-02-11 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3066. Data: 2014-02-11 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3067. Data: 2014-02-11 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3068. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3069. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3070. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3071. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3072. Data: 2014-02-11 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3073. Data: 2014-02-11 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3074. Data: 2014-02-11 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3075. Data: 2014-02-11 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3076. Data: 2014-02-11 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 136/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3077. Data: 2014-02-11 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 136/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3078. Data: 2014-02-04 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 135/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Łęgonice Małe.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3079. Data: 2014-02-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Łęgonice Małe.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3080. Data: 2014-02-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3081. Data: 2014-02-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3082. Data: 2014-02-04 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 3 lipca 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3083. Data: 2014-02-04 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 3 lipca 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3084. Data: 2014-02-04 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3085. Data: 2014-02-04 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3086. Data: 2014-02-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji oraz konserwacji w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3087. Data: 2014-02-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji oraz konserwacji w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3088. Data: 2014-02-04 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 129/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3089. Data: 2014-02-04 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 129/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy usługi pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3090. Data: 2014-02-04 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 128/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski