główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3091. Data: 2014-10-21 13:49
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3092. Data: 2014-10-21 12:53
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3093. Data: 2014-10-21 12:51
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3094. Data: 2014-10-21 12:50
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3095. Data: 2014-10-21 12:49
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 października 2014 roku w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3096. Data: 2014-10-21 12:48
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3097. Data: 2014-10-21 12:48
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3098. Data: 2014-10-21 12:47
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w sprawie: publicznego losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3099. Data: 2014-10-21 12:47
Dział: Wybory » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 20 października 2014 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Odrzywół zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Wykonanie: Marek Matuszczak
3100. Data: 2014-10-15 13:58
Dział: Wybory » Druki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzory druków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3101. Data: 2014-10-15 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie.
Wykonanie: Marek Matuszczak
3102. Data: 2014-10-15 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015.
Wykonanie: Marek Matuszczak
3103. Data: 2014-10-14 22:11
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3104. Data: 2014-10-14 22:10
Dział: Wybory » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3105. Data: 2014-10-06 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
3106. Data: 2014-10-06 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
3107. Data: 2014-10-06 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3108. Data: 2014-10-06 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3109. Data: 2014-10-06 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZP.6730.3.CP.2014 z dnia 01. 10. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3110. Data: 2014-10-06 07:49
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3111. Data: 2014-10-02 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3112. Data: 2014-10-02 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. zamówienia publicznego pn.: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2014/2015 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3113. Data: 2014-10-02 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
3114. Data: 2014-10-02 11:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika.
Wykonanie: Marek Matuszczak
3115. Data: 2014-10-01 11:56
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład Komisji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3116. Data: 2014-10-01 11:53
Dział: Wybory » Gminna Komisja Wyborcza
Opis zmian: dodanie artykułu: Siedziba i harmonogram spotkań
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3117. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
3118. Data: 2014-09-26 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
3119. Data: 2014-09-26 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
3120. Data: 2014-09-26 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2014/2015
Wykonanie: Marek Matuszczak