główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2014-02-04 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3152. Data: 2014-02-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3153. Data: 2014-02-04 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3154. Data: 2014-02-04 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3155. Data: 2014-02-04 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3156. Data: 2014-02-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3157. Data: 2014-02-04 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3158. Data: 2014-02-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3159. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3160. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3161. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3162. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3163. Data: 2014-02-04 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3164. Data: 2014-02-04 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3165. Data: 2014-02-04 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3166. Data: 2014-02-04 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3167. Data: 2014-02-03 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o budowie PSZOK
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3168. Data: 2014-01-30 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3169. Data: 2014-01-30 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3170. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3171. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3172. Data: 2014-01-30 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3173. Data: 2014-01-30 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3174. Data: 2014-01-30 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3175. Data: 2014-01-20 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole NRZP.6730.1.CP.2013 z dnia 20. 01. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3176. Data: 2014-01-16 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3177. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3178. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3179. Data: 2014-01-16 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3180. Data: 2014-01-16 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski