główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3151. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3152. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3153. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3154. Data: 2013-10-28 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3155. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3156. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3157. Data: 2013-10-25 13:25
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3158. Data: 2013-10-25 13:11
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3159. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3160. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3161. Data: 2013-10-18 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3162. Data: 2013-10-18 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3163. Data: 2013-10-18 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3164. Data: 2013-10-18 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3165. Data: 2013-10-17 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3166. Data: 2013-10-17 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3167. Data: 2013-10-14 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3168. Data: 2013-10-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3169. Data: 2013-10-14 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
3170. Data: 2013-10-08 11:32
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2013 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3171. Data: 2013-10-08 11:25
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3172. Data: 2013-10-08 11:23
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy system gospodarki odpadami ? informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3173. Data: 2013-10-08 11:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3174. Data: 2013-10-08 11:19
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3175. Data: 2013-10-08 11:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3176. Data: 2013-10-08 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3177. Data: 2013-10-08 11:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3178. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3179. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3180. Data: 2013-10-08 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski