główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3211. Data: 2015-09-25 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3212. Data: 2015-09-24 13:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3213. Data: 2015-09-24 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2015/2016 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3214. Data: 2015-09-24 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
3215. Data: 2015-09-24 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2015/2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
3216. Data: 2015-09-24 10:58
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3217. Data: 2015-09-24 10:55
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia/Postanowienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3218. Data: 2015-09-24 10:54
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3219. Data: 2015-09-24 10:53
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3220. Data: 2015-09-24 10:51
Dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3221. Data: 2015-09-24 10:43
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3222. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 lipca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3223. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja dotycząca udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3224. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz czynności
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3225. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych ds. referendum powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3226. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3227. Data: 2015-09-24 10:40
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o pracach Obwodowych Komisji ds. Referendum
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3228. Data: 2015-09-24 10:39
Dział: Referendum » Zarządzenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzeniem Nr 37/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3229. Data: 2015-09-18 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3230. Data: 2015-09-18 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3231. Data: 2015-09-17 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3232. Data: 2015-09-17 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3233. Data: 2015-09-17 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3234. Data: 2015-09-17 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dot. Dostarczenie sprzętu komputerowego do Świetlicy Szkolnej w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3235. Data: 2015-09-14 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich - POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3236. Data: 2015-09-14 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3237. Data: 2015-09-14 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3238. Data: 2015-09-14 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dot. Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich ? POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE
Wykonanie: Marek Matuszczak
3239. Data: 2015-09-10 18:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3240. Data: 2015-09-04 15:14
Dział: Urząd » Numery wewnętrzne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski