główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3211. Data: 2014-01-30 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3212. Data: 2014-01-30 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3213. Data: 2014-01-20 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole NRZP.6730.1.CP.2013 z dnia 20. 01. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3214. Data: 2014-01-16 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3215. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3216. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3217. Data: 2014-01-16 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3218. Data: 2014-01-16 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3219. Data: 2014-01-16 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3220. Data: 2014-01-16 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3221. Data: 2014-01-16 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3222. Data: 2014-01-16 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3223. Data: 2014-01-16 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3224. Data: 2014-01-16 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3225. Data: 2014-01-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3226. Data: 2014-01-16 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3227. Data: 2014-01-16 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3228. Data: 2014-01-16 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3229. Data: 2014-01-16 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3230. Data: 2014-01-16 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3231. Data: 2014-01-16 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3232. Data: 2014-01-16 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3233. Data: 2014-01-16 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3234. Data: 2014-01-16 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3235. Data: 2014-01-16 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3236. Data: 2014-01-15 09:22
Dział: Urząd » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3237. Data: 2014-01-13 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6730.1.CP.2013 Z DNIA 09.01.2014R.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3238. Data: 2013-12-31 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydanej decyzji środowqiskowej na budowę PSZOK w Odrzywole Nr ZP.6220.DŚ.2/2013 z dnia 27.12.2013r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3239. Data: 2013-12-19 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr ewid. 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół?
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3240. Data: 2013-12-17 09:33
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski