główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3241. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3242. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3243. Data: 2013-10-25 13:25
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3244. Data: 2013-10-25 13:11
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3245. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3246. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3247. Data: 2013-10-18 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3248. Data: 2013-10-18 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3249. Data: 2013-10-18 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3250. Data: 2013-10-18 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3251. Data: 2013-10-17 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3252. Data: 2013-10-17 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3253. Data: 2013-10-14 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3254. Data: 2013-10-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3255. Data: 2013-10-14 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
3256. Data: 2013-10-08 11:32
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2013 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3257. Data: 2013-10-08 11:25
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3258. Data: 2013-10-08 11:23
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy system gospodarki odpadami ? informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3259. Data: 2013-10-08 11:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3260. Data: 2013-10-08 11:19
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3261. Data: 2013-10-08 11:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3262. Data: 2013-10-08 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3263. Data: 2013-10-08 11:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3264. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3265. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3266. Data: 2013-10-08 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3267. Data: 2013-10-08 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3268. Data: 2013-10-08 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3269. Data: 2013-10-08 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3270. Data: 2013-10-08 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski