główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3241. Data: 2014-02-11 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 152/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3242. Data: 2014-02-11 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 151/2013 w sprawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3243. Data: 2014-02-11 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 149/2013 w sprawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3244. Data: 2014-02-11 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 150/2013 w sprawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3245. Data: 2014-02-11 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 149 w sprawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3246. Data: 2014-02-11 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 148/2013 w sprawie wykazu kosztów podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3247. Data: 2014-02-11 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 148/2013 w sprawie wykazu kosztów podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3248. Data: 2014-02-11 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 147/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2003 z dnia 20 października 2003 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3249. Data: 2014-02-11 11:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 147/2013 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Odrzywole ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2003 z dnia 20 października 2003 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3250. Data: 2014-02-11 11:01
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 146/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy oraz remontów chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3251. Data: 2014-02-11 11:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 146/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy oraz remontów chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3252. Data: 2014-02-11 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-200/13 "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3253. Data: 2014-02-11 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-200/13 "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3254. Data: 2014-02-11 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu URSUS 4512 Nr rej. RDT 1024 i beczką asenizacyjną o pojemności 4m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3255. Data: 2014-02-11 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu URSUS 4512 Nr rej. RDT 1024 i beczką asenizacyjną o pojemności 4m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3256. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3257. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3258. Data: 2014-02-11 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3259. Data: 2014-02-11 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3260. Data: 2014-02-11 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3261. Data: 2014-02-11 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3262. Data: 2014-02-11 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3263. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3264. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3265. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3266. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3267. Data: 2014-02-11 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3268. Data: 2014-02-11 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3269. Data: 2014-02-11 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3270. Data: 2014-02-11 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski