główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3271. Data: 2013-10-08 11:19
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3272. Data: 2013-10-08 11:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3273. Data: 2013-10-08 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3274. Data: 2013-10-08 11:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3275. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3276. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3277. Data: 2013-10-08 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3278. Data: 2013-10-08 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3279. Data: 2013-10-08 10:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3280. Data: 2013-10-08 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3281. Data: 2013-10-08 10:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3282. Data: 2013-10-08 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3283. Data: 2013-10-08 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3284. Data: 2013-10-08 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3285. Data: 2013-10-08 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3286. Data: 2013-10-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3287. Data: 2013-10-08 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3288. Data: 2013-10-08 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3289. Data: 2013-10-08 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3290. Data: 2013-10-08 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3291. Data: 2013-10-08 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3292. Data: 2013-10-08 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3293. Data: 2013-10-08 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3294. Data: 2013-10-08 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3295. Data: 2013-10-08 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3296. Data: 2013-10-08 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3297. Data: 2013-10-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3298. Data: 2013-10-08 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3299. Data: 2013-10-08 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3300. Data: 2013-10-03 13:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak