główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3301. Data: 2014-02-04 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3302. Data: 2014-02-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3303. Data: 2014-02-04 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3304. Data: 2014-02-04 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3305. Data: 2014-02-04 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3306. Data: 2014-02-04 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3307. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3308. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3309. Data: 2014-02-04 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3310. Data: 2014-02-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3311. Data: 2014-02-04 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3312. Data: 2014-02-04 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3313. Data: 2014-02-04 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3314. Data: 2014-02-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3315. Data: 2014-02-04 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3316. Data: 2014-02-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3317. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3318. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3319. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3320. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3321. Data: 2014-02-04 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3322. Data: 2014-02-04 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3323. Data: 2014-02-04 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3324. Data: 2014-02-04 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3325. Data: 2014-02-03 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o budowie PSZOK
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3326. Data: 2014-01-30 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3327. Data: 2014-01-30 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3328. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3329. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3330. Data: 2014-01-30 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak