główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3391. Data: 2013-10-28 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3392. Data: 2013-10-28 12:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3393. Data: 2013-10-28 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3394. Data: 2013-10-28 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3395. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3396. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3397. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3398. Data: 2013-10-28 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3399. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3400. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3401. Data: 2013-10-25 13:25
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3402. Data: 2013-10-25 13:11
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3403. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3404. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3405. Data: 2013-10-18 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3406. Data: 2013-10-18 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3407. Data: 2013-10-18 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3408. Data: 2013-10-18 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3409. Data: 2013-10-17 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3410. Data: 2013-10-17 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3411. Data: 2013-10-14 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
3412. Data: 2013-10-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3413. Data: 2013-10-14 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
3414. Data: 2013-10-08 11:32
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2013 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3415. Data: 2013-10-08 11:25
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3416. Data: 2013-10-08 11:23
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy system gospodarki odpadami ? informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3417. Data: 2013-10-08 11:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3418. Data: 2013-10-08 11:19
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3419. Data: 2013-10-08 11:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3420. Data: 2013-10-08 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski