główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3391. Data: 2014-02-04 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 127/2013 w sprawie powołania Komisji do przekazania pomocy naukowych zakupionych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-070/12 "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3392. Data: 2014-02-04 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 127/2013 w sprawie powołania Komisji do przekazania pomocy naukowych zakupionych w ramach realizacji projektu POKL.09.01.02-14-070/12 "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3393. Data: 2014-02-04 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 126/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3394. Data: 2014-02-04 10:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3395. Data: 2014-02-04 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3396. Data: 2014-02-04 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 124/2013 w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3397. Data: 2014-02-04 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3398. Data: 2014-02-04 10:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 124/2013 w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Odrzywole, do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3399. Data: 2014-02-04 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3400. Data: 2014-02-04 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3401. Data: 2014-02-04 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3402. Data: 2014-02-04 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3403. Data: 2014-02-04 10:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3404. Data: 2014-02-04 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3405. Data: 2014-02-04 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3406. Data: 2014-02-04 10:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3407. Data: 2014-02-04 10:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3408. Data: 2014-02-04 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3409. Data: 2014-02-04 10:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3410. Data: 2014-02-04 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3411. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3412. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3413. Data: 2014-02-04 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3414. Data: 2014-02-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3415. Data: 2014-02-04 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3416. Data: 2014-02-04 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3417. Data: 2014-02-04 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3418. Data: 2014-02-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3419. Data: 2014-02-04 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3420. Data: 2014-02-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski