główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3391. Data: 2015-08-03 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
3392. Data: 2015-08-03 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
3393. Data: 2015-08-03 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: owóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2015-2016
Wykonanie: Marek Matuszczak
3394. Data: 2015-07-14 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
3395. Data: 2015-07-13 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3396. Data: 2015-07-13 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
3397. Data: 2015-07-10 14:25
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 lipca 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3398. Data: 2015-07-10 14:23
Dział: Referendum » Uchwały
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3399. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Druki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. (II tura wyborów)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3400. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Druki
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3401. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacje dt. głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3402. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o bezpłatnym wywieszaniu plakatów wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3403. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Kalendarz wyborczy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3404. Data: 2015-07-10 14:22
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3405. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wybory Prezydenckie 2015
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3406. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3407. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Terminy czynności wyborczych przed II turą wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24.05.2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3408. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Informacje/Ogłoszenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Instrukcja głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3409. Data: 2015-07-10 14:21
Dział: Referendum » Zarządzenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 20.2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Odrzywół do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3410. Data: 2015-07-10 14:20
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3411. Data: 2015-07-10 14:20
Dział: Referendum » Obwieszczenia
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3412. Data: 2015-07-10 13:51
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3413. Data: 2015-07-08 12:10
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3414. Data: 2015-06-25 14:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3415. Data: 2015-06-25 14:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - Marian Kmieciak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3416. Data: 2015-06-25 14:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3417. Data: 2015-06-25 14:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3418. Data: 2015-06-25 14:14
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VII Kadencja » Przewodniczący - Stanisław Gapys
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2014 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3419. Data: 2015-06-19 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak
3420. Data: 2015-06-19 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2015
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY ODRZYWÓŁ
Wykonanie: Marek Matuszczak