główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3421. Data: 2014-01-16 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3422. Data: 2014-01-16 08:59
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3423. Data: 2014-01-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3424. Data: 2014-01-16 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3425. Data: 2014-01-16 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3426. Data: 2014-01-16 08:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3427. Data: 2014-01-16 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3428. Data: 2014-01-16 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3429. Data: 2014-01-16 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3430. Data: 2014-01-16 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3431. Data: 2014-01-16 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3432. Data: 2014-01-16 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3433. Data: 2014-01-16 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 listopada 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3434. Data: 2014-01-15 09:22
Dział: Urząd » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3435. Data: 2014-01-13 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół Nr ZP.6730.1.CP.2013 Z DNIA 09.01.2014R.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3436. Data: 2013-12-31 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydanej decyzji środowqiskowej na budowę PSZOK w Odrzywole Nr ZP.6220.DŚ.2/2013 z dnia 27.12.2013r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3437. Data: 2013-12-19 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu Postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na działkach nr ewid. 2006/1, 2007/1, 2008/1, 2010/1, 2011/1, 2012/1, 2012/1, 2013/1, 2014/1, 2015/1, 2016/1, 2017/2, 2018/2, 2019/2 obręb Odrzywołu, gm. Odrzywół?
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3438. Data: 2013-12-17 09:33
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3439. Data: 2013-12-17 09:32
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3440. Data: 2013-12-17 08:53
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu w dniu 24.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3441. Data: 2013-12-17 08:52
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu w dniu 24.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3442. Data: 2013-12-17 08:51
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu w dniu 20.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3443. Data: 2013-12-17 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3444. Data: 2013-12-17 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3445. Data: 2013-12-17 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3446. Data: 2013-12-17 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3447. Data: 2013-12-10 09:18
Dział: Urząd » Numery wewnętrzne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3448. Data: 2013-12-10 09:17
Dział: Urząd » Numery wewnętrzne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3449. Data: 2013-12-10 09:17
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3450. Data: 2013-12-09 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: wg. rozdzielnika ZP.6730.2.DŚ.2013 z dnia 02. 12. 2013 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński