główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3421. Data: 2014-02-11 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 145/2013 w sprawie Regulaminu zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO związanego z realizacją projektu POKL.09.01.02-14-200/13 "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3422. Data: 2014-02-11 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu URSUS 4512 Nr rej. RDT 1024 i beczką asenizacyjną o pojemności 4m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3423. Data: 2014-02-11 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 144/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu URSUS 4512 Nr rej. RDT 1024 i beczką asenizacyjną o pojemności 4m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3424. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3425. Data: 2014-02-11 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 143/2013 w sprawie ustalenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz ich utylizację w gminnej oczyszczalni ścieków świadczonych ciągnikiem typu NEW HOLLAND TD 5030 Nr rej. WPY F300 i beczką asenizacyjną o pojemności 5m3
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3426. Data: 2014-02-11 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3427. Data: 2014-02-11 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 142/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3428. Data: 2014-02-11 10:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3429. Data: 2014-02-11 10:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3430. Data: 2014-02-11 10:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 141/2013 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3431. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3432. Data: 2014-02-11 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 140/2013 w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3433. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3434. Data: 2014-02-11 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 139/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3435. Data: 2014-02-11 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3436. Data: 2014-02-11 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 138/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy dowozu dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2013-2014.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3437. Data: 2014-02-11 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3438. Data: 2014-02-11 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3439. Data: 2014-02-11 10:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 136/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3440. Data: 2014-02-11 10:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 136/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3441. Data: 2014-02-04 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 135/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Łęgonice Małe.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3442. Data: 2014-02-04 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Łęgonice Małe.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3443. Data: 2014-02-04 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3444. Data: 2014-02-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 134/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3445. Data: 2014-02-04 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 3 lipca 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3446. Data: 2014-02-04 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg stanu na dzień 3 lipca 2013 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3447. Data: 2014-02-04 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3448. Data: 2014-02-04 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na rok 2013 rok, zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3449. Data: 2014-02-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji oraz konserwacji w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3450. Data: 2014-02-04 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy modernizacji oraz konserwacji w okresie gwarancji systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Odrzywół - etap I
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski