główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3481. Data: 2013-12-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3482. Data: 2013-12-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3483. Data: 2013-12-05 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3484. Data: 2013-12-05 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3485. Data: 2013-12-05 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3486. Data: 2013-12-05 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3487. Data: 2013-11-28 09:19
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3488. Data: 2013-11-28 09:18
Dział: Urząd » Numery wewnętrzne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3489. Data: 2013-11-27 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6730.1.CP.2013 z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3490. Data: 2013-11-27 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6730.1.CP.2013 z dnia 25. 11. 2013 r. w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole ul. Tomaszowska, Łąkowa, Plac Kilińskiego z wpięciem do ul. Opoczyńskiej i ul. Praga.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3491. Data: 2013-11-26 08:09
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3492. Data: 2013-11-26 08:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3493. Data: 2013-11-22 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3494. Data: 2013-11-19 20:24
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3495. Data: 2013-10-28 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3496. Data: 2013-10-28 12:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3497. Data: 2013-10-28 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3498. Data: 2013-10-28 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3499. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3500. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3501. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3502. Data: 2013-10-28 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3503. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3504. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3505. Data: 2013-10-25 13:25
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3506. Data: 2013-10-25 13:11
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3507. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3508. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3509. Data: 2013-10-18 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3510. Data: 2013-10-18 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski