główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3481. Data: 2013-03-28 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3482. Data: 2013-03-28 08:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dla rolników
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3483. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3484. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3485. Data: 2013-03-27 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3486. Data: 2013-03-27 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3487. Data: 2013-03-20 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3488. Data: 2013-03-20 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3489. Data: 2013-03-19 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3490. Data: 2013-03-19 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3491. Data: 2013-03-19 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3492. Data: 2013-03-19 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3493. Data: 2013-03-19 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3494. Data: 2013-03-12 09:57
Dział: Urząd » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3495. Data: 2013-03-01 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA postępowanie przetargowe dot. zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
3496. Data: 2013-02-28 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3497. Data: 2013-02-28 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3498. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3499. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3500. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3501. Data: 2013-02-28 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3502. Data: 2013-02-28 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3503. Data: 2013-02-28 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3504. Data: 2013-02-26 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3505. Data: 2013-02-26 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3506. Data: 2013-02-26 11:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3507. Data: 2013-02-26 11:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3508. Data: 2013-02-26 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3509. Data: 2013-02-26 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3510. Data: 2013-02-26 11:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski