główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

361. Data: 2020-02-12 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 lutego 2020 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
362. Data: 2020-02-12 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2009
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
363. Data: 2020-02-12 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Odrzywół, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
364. Data: 2020-02-12 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
365. Data: 2020-02-12 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
366. Data: 2020-02-12 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Odrzywół, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
367. Data: 2020-02-12 08:37
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Odrzywół, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
368. Data: 2020-02-12 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Odrzywół informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
369. Data: 2020-02-12 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Odrzywół informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
370. Data: 2020-02-12 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Odrzywole w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
371. Data: 2020-02-12 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Odrzywół informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
372. Data: 2020-02-12 08:27
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
373. Data: 2020-02-12 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
374. Data: 2020-02-12 08:23
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Odrzywół w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
375. Data: 2020-02-12 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Odrzywół w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
376. Data: 2020-02-12 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Odrzywół w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
377. Data: 2020-02-12 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Odrzywół w Uchwale Budżetowej na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
378. Data: 2020-02-12 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
379. Data: 2020-02-12 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
380. Data: 2020-02-12 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
381. Data: 2020-02-12 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
382. Data: 2020-02-07 14:00
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6220.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
383. Data: 2020-02-07 13:59
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
384. Data: 2020-02-07 13:58
Dział: Urząd » Obwieszczenia i zawiadomienia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZP.6620.3.2020
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
385. Data: 2020-02-07 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
386. Data: 2020-02-07 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
387. Data: 2020-02-05 08:47
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
388. Data: 2020-02-05 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
389. Data: 2020-02-05 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
390. Data: 2020-02-05 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja XII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2020 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski