główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3841. Data: 2013-04-05 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 03.04.2013r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3842. Data: 2013-03-29 08:31
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich - wspólnym dobrem
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3843. Data: 2013-03-29 08:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: usunięcie artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3844. Data: 2013-03-29 08:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3845. Data: 2013-03-28 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dla rolników
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3846. Data: 2013-03-28 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3847. Data: 2013-03-28 08:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dla rolników
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3848. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3849. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3850. Data: 2013-03-27 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3851. Data: 2013-03-27 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3852. Data: 2013-03-20 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3853. Data: 2013-03-20 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3854. Data: 2013-03-19 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3855. Data: 2013-03-19 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
3856. Data: 2013-03-19 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3857. Data: 2013-03-19 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3858. Data: 2013-03-19 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
3859. Data: 2013-03-12 09:57
Dział: Urząd » Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3860. Data: 2013-03-01 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA postępowanie przetargowe dot. zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku rowerowego Nieznamierowice - Jelonek - Odrzywół - Myślakowice - Łęgonice Małe - etap I
Wykonanie: Marek Matuszczak
3861. Data: 2013-02-28 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3862. Data: 2013-02-28 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3863. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3864. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3865. Data: 2013-02-28 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3866. Data: 2013-02-28 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3867. Data: 2013-02-28 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3868. Data: 2013-02-28 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3869. Data: 2013-02-26 11:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3870. Data: 2013-02-26 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 stycznia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski