główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2019-02-05 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 w załączeniu
Wykonanie: Marek Matuszczak
392. Data: 2019-02-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
393. Data: 2019-02-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
394. Data: 2019-02-04 09:35
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: III sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
395. Data: 2019-02-04 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
396. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
397. Data: 2019-02-04 08:41
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
398. Data: 2019-02-04 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
399. Data: 2019-02-04 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Postanowienia i decyzje » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
400. Data: 2019-01-30 10:49
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
401. Data: 2019-01-25 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Informacja o stawkach podatków w 2003r. na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
402. Data: 2019-01-24 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
403. Data: 2019-01-23 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
404. Data: 2019-01-23 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja WA.RET.070.1.222.4.2018 w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
405. Data: 2019-01-23 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
406. Data: 2019-01-23 13:33
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
407. Data: 2019-01-23 13:32
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
408. Data: 2019-01-23 13:31
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski dotyczące dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
409. Data: 2019-01-23 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
410. Data: 2019-01-23 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego -12 zestawów w ramach projektu grantowego pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
411. Data: 2019-01-21 07:32
Dział: Organy » Zastępca Wójta Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Z-ca Wójta Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
412. Data: 2019-01-21 07:29
Dział: Organy » Wójt Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
413. Data: 2019-01-18 14:13
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
414. Data: 2019-01-18 14:12
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: WNIOSEK O WYDANIE - DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY oraz O WYDANIE - DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
415. Data: 2019-01-18 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVII Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 marca 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
416. Data: 2019-01-15 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: „Odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych w gminie Odrzywół”
Wykonanie: Marek Matuszczak
417. Data: 2019-01-14 15:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
418. Data: 2019-01-14 15:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa sprzętu komputerowego - 12 zestawów - w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wykonanie: Marek Matuszczak
419. Data: 2019-01-08 06:42
Dział: Urząd » Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie numerów wewnętrznych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
420. Data: 2019-01-07 17:19
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski