główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
392. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
393. Data: 2018-11-29 12:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja I
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały I sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
394. Data: 2018-11-29 11:08
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
395. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
396. Data: 2018-11-29 11:07
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: II sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
397. Data: 2018-11-28 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
398. Data: 2018-11-28 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Przystosowanie pomieszczeń biurowych dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przedszkola w miejscowości Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
399. Data: 2018-11-23 13:49
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
400. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
401. Data: 2018-11-23 13:48
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: usunięcie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
402. Data: 2018-11-23 13:42
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
403. Data: 2018-11-23 13:41
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: I sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 19 listopada 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
404. Data: 2018-11-20 07:34
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
405. Data: 2018-11-20 07:33
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
406. Data: 2018-11-20 07:32
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2019
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
407. Data: 2018-11-20 07:31
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
408. Data: 2018-11-14 10:58
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
409. Data: 2018-11-14 08:36
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Transmisja na żywo
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
410. Data: 2018-11-13 15:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
411. Data: 2018-11-13 15:00
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
412. Data: 2018-11-13 14:43
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
413. Data: 2018-11-13 14:42
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok?.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
414. Data: 2018-11-13 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
415. Data: 2018-11-13 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu Senior+
Wykonanie: Marek Matuszczak
416. Data: 2018-11-13 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu Senior+
Wykonanie: Marek Matuszczak
417. Data: 2018-11-13 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Dziennego Domu ?Senior+? w Odrzywole przy ul. Tomaszowskiej 57
Wykonanie: Marek Matuszczak
418. Data: 2018-11-09 08:07
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
419. Data: 2018-11-09 08:06
Dział: Urząd » Praca - nabory/konkursy » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
420. Data: 2018-11-06 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu napowietrznej linii SN oraz napowietrznej stacji trafo oraz budowa nowej napowietrznej stacji trafo w nowej lokalizacji, budowa linii kablowej SN wraz z stanowiskiem słupowym, przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN (wymiana przewodów Al. na przewody izolowane typu AsXS) wraz z wymianą istniejących stanowisk słupowych na nowe, przebudowa linii kablowej nN, budowa nowej linii kablowej nN oraz przebudowa przyłączy napowietrznych (wymiana gołych przyłączy typu Al. na izolowane typu AsXSn) oraz budowa przyłączy kablowych nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i wlz w miejscowości Kamienna Wola
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski