główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

391. Data: 2019-12-27 15:57
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2019 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
392. Data: 2019-12-20 12:35
Dział: Urząd » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
393. Data: 2019-12-20 12:35
Dział: Urząd » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
394. Data: 2019-12-20 12:34
Dział: Urząd » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
395. Data: 2019-12-20 12:32
Dział: Urząd » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja Pani Renaty Sutor
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
396. Data: 2019-12-20 12:27
Dział: Urząd » Petycje
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja Pani Renaty Sutor
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
397. Data: 2019-12-05 16:47
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż iluminacji świetlnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
398. Data: 2019-12-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
399. Data: 2019-12-04 09:36
Dział: Urząd » Imienne zestawienia głosowań » VIII kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: X sesja Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
400. Data: 2019-12-02 11:12
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych » Klauzula dot. skarg, wniosków i petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
401. Data: 2019-12-02 08:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
402. Data: 2019-12-02 08:33
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
403. Data: 2019-12-02 08:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
404. Data: 2019-12-02 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
405. Data: 2019-12-02 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
406. Data: 2019-12-02 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
407. Data: 2019-12-02 08:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
408. Data: 2019-12-02 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
409. Data: 2019-12-02 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
410. Data: 2019-12-02 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VIII Kadencja » Sesja X
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały X Sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
411. Data: 2019-11-29 12:12
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
412. Data: 2019-11-27 09:40
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
413. Data: 2019-11-27 09:39
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
414. Data: 2019-11-27 09:39
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
415. Data: 2019-11-27 09:37
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2020.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
416. Data: 2019-11-15 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Odrzywole im. Jana Pawła II”
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
417. Data: 2019-11-13 09:53
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 20 sierpnia i 23 września 2016 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
418. Data: 2019-11-13 09:53
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Posezonowa zbiórka popiołu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
419. Data: 2019-11-13 09:52
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie ? ?500+?
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
420. Data: 2019-11-13 09:52
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki ŻUK z lat 70-tych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski