główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3991. Data: 2012-12-27 08:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 79/2012 w spr. powołania Komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i zakresu pracy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3992. Data: 2012-12-27 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 78/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3993. Data: 2012-12-27 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 78/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3994. Data: 2012-12-27 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 77/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3995. Data: 2012-12-27 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 77/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3996. Data: 2012-12-27 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 76/2012 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącym w użytkowaniu Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3997. Data: 2012-12-27 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76/2012 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącym w użytkowaniu Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3998. Data: 2012-12-27 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2012 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
3999. Data: 2012-12-27 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2012 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4000. Data: 2012-12-27 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 74/2012 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4001. Data: 2012-12-27 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 74/2012 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4002. Data: 2012-12-27 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4003. Data: 2012-12-27 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 72 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4004. Data: 2012-12-27 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4005. Data: 2012-12-27 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 73/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4006. Data: 2012-12-27 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 72
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4007. Data: 2012-12-27 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4008. Data: 2012-12-27 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4009. Data: 2012-12-27 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4010. Data: 2012-12-27 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4011. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4012. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4013. Data: 2012-12-07 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4014. Data: 2012-12-07 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4015. Data: 2012-12-07 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4016. Data: 2012-12-07 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4017. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4018. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4019. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4020. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski