główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4021. Data: 2014-02-04 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie ustalenia stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4022. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4023. Data: 2014-02-04 10:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Odrzywole zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 171/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 lutego 2010 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4024. Data: 2014-02-04 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4025. Data: 2014-02-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.12.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4026. Data: 2014-02-04 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4027. Data: 2014-02-04 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12.11.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4028. Data: 2014-02-04 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4029. Data: 2014-02-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4030. Data: 2014-02-04 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4031. Data: 2014-02-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4032. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4033. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4034. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4035. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4036. Data: 2014-02-04 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4037. Data: 2014-02-04 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4038. Data: 2014-02-04 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4039. Data: 2014-02-04 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4040. Data: 2014-02-03 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o budowie PSZOK
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4041. Data: 2014-01-30 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4042. Data: 2014-01-30 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4043. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4044. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4045. Data: 2014-01-30 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4046. Data: 2014-01-30 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4047. Data: 2014-01-30 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4048. Data: 2014-01-20 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole NRZP.6730.1.CP.2013 z dnia 20. 01. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4049. Data: 2014-01-16 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4050. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski