główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4021. Data: 2012-10-22 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Wykonanie: Marek Matuszczak
4022. Data: 2012-10-19 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
4023. Data: 2012-10-19 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
4024. Data: 2012-10-19 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
4025. Data: 2012-10-19 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
4026. Data: 2012-10-19 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4027. Data: 2012-10-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4028. Data: 2012-10-19 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4029. Data: 2012-10-19 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4030. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4031. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4032. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4033. Data: 2012-10-18 15:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4034. Data: 2012-10-16 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4035. Data: 2012-10-16 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4036. Data: 2012-10-16 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
4037. Data: 2012-10-16 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
4038. Data: 2012-10-16 08:28
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4039. Data: 2012-10-16 08:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4040. Data: 2012-10-16 08:20
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4041. Data: 2012-10-12 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4042. Data: 2012-10-12 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4043. Data: 2012-10-12 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4044. Data: 2012-10-12 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4045. Data: 2012-10-12 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4046. Data: 2012-10-12 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4047. Data: 2012-10-12 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4048. Data: 2012-10-12 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4049. Data: 2012-10-12 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4050. Data: 2012-10-12 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak