główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4111. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4112. Data: 2013-10-28 12:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4113. Data: 2013-10-28 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4114. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4115. Data: 2013-10-25 13:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4116. Data: 2013-10-25 13:25
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4117. Data: 2013-10-25 13:11
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4118. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4119. Data: 2013-10-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół ZP.6220.2.DŚ.2013 z dnia 17. 10. 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację gminnego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4120. Data: 2013-10-18 09:29
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4121. Data: 2013-10-18 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4122. Data: 2013-10-18 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4123. Data: 2013-10-18 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERNU GMINY ODRZYWÓŁ NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4124. Data: 2013-10-17 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4125. Data: 2013-10-17 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Odrzywół o opracowaniu Planu Ochrony przed Szkodliwoscią azbestu i Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4126. Data: 2013-10-14 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4127. Data: 2013-10-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4128. Data: 2013-10-14 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
4129. Data: 2013-10-08 11:32
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2013 ROK
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4130. Data: 2013-10-08 11:25
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nowy system gospodarki odpadami - informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4131. Data: 2013-10-08 11:23
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy system gospodarki odpadami ? informacja dla mieszkańców
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4132. Data: 2013-10-08 11:22
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4133. Data: 2013-10-08 11:19
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4134. Data: 2013-10-08 11:18
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4135. Data: 2013-10-08 11:17
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Sprawozdawczość
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadania informacyjne i sprawozdawcze gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4136. Data: 2013-10-08 11:15
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4137. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4138. Data: 2013-10-08 11:14
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Rejestr podmiotów odbierających odpady
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr podmiotów odbierających odpady
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4139. Data: 2013-10-08 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4140. Data: 2013-10-08 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski