główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4231. Data: 2013-10-03 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
4232. Data: 2013-10-03 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
4233. Data: 2013-10-03 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
4234. Data: 2013-10-02 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4235. Data: 2013-10-02 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4236. Data: 2013-10-02 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4237. Data: 2013-09-30 12:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4238. Data: 2013-09-30 12:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach "Rocznego programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4239. Data: 2013-09-30 12:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4240. Data: 2013-09-30 12:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4241. Data: 2013-09-30 12:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konsultacjach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4242. Data: 2013-09-25 22:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4243. Data: 2013-09-25 22:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4244. Data: 2013-09-25 22:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4245. Data: 2013-09-25 22:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wyborze oferty: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4246. Data: 2013-09-25 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4247. Data: 2013-09-25 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4248. Data: 2013-09-25 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2013/2014 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach oraz dla Świetlicy Wiejskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4249. Data: 2013-09-25 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
4250. Data: 2013-09-25 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2013/2014
Wykonanie: Marek Matuszczak
4251. Data: 2013-09-25 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
4252. Data: 2013-09-13 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4253. Data: 2013-09-13 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4254. Data: 2013-09-13 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oraz remonty chodników w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4255. Data: 2013-09-12 10:35
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie małej elektrowni wodnej o mocy do 36 kW w obrębie istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu wraz z przebudową istniejącego stopnia na rzece Drzewiczce w km 14+285 jej biegu, w miejscowości Odrzywół. ZP.6730.14.2013 Odrzywół, dnia 12.08.2013 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4256. Data: 2013-09-10 15:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4257. Data: 2013-09-10 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4258. Data: 2013-09-10 15:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4259. Data: 2013-09-10 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Myślakowice
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4260. Data: 2013-09-10 15:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w gminie Odrzywół - PSP Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski