główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4381. Data: 2013-05-13 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dodatkowych informacji ? sprostowanie - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4382. Data: 2013-05-10 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4383. Data: 2013-05-10 08:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4384. Data: 2013-05-09 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4385. Data: 2013-05-09 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4386. Data: 2013-05-09 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4387. Data: 2013-05-09 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4388. Data: 2013-05-09 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4389. Data: 2013-05-09 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4390. Data: 2013-05-09 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie Nr ZP.6220.2.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4391. Data: 2013-05-09 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie Nr ZP.6220.2.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4392. Data: 2013-05-09 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4393. Data: 2013-05-09 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4394. Data: 2013-05-09 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4395. Data: 2013-05-09 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4396. Data: 2013-05-08 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacej na wydabyciu piasku ze złoża Stanisławów II
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4397. Data: 2013-05-08 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacej na wydabyciu piasku ze złoża Stanisławów II
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4398. Data: 2013-04-25 11:18
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4399. Data: 2013-04-25 11:18
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4400. Data: 2013-04-25 11:17
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4401. Data: 2013-04-25 11:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4402. Data: 2013-04-25 11:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4403. Data: 2013-04-25 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4404. Data: 2013-04-25 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4405. Data: 2013-04-25 11:04
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4406. Data: 2013-04-25 11:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4407. Data: 2013-04-25 11:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4408. Data: 2013-04-25 10:59
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4409. Data: 2013-04-19 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4410. Data: 2013-04-19 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY. Znak sprawy: IT ? 2710.02.2013.
Wykonanie: Marek Matuszczak