główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4441. Data: 2013-04-16 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4442. Data: 2013-04-16 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4443. Data: 2013-04-16 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4444. Data: 2013-04-16 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4445. Data: 2013-04-16 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4446. Data: 2013-04-11 09:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4447. Data: 2013-04-11 08:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4448. Data: 2013-04-11 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4449. Data: 2013-04-11 08:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4450. Data: 2013-04-10 14:43
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 05.04.2013 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4451. Data: 2013-04-10 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 05.04.2013 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4452. Data: 2013-04-10 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 05.04.2013 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4453. Data: 2013-04-10 14:37
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 05.04.2013 r.o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4454. Data: 2013-04-05 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 03.04.2013r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4455. Data: 2013-03-29 08:31
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół. Rozwój dzieci wiejskich - wspólnym dobrem
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4456. Data: 2013-03-29 08:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: usunięcie artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4457. Data: 2013-03-29 08:29
Dział: Inne » Projekty unijne » Projekty w ramach EFS
Opis zmian: dodanie artykułu: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Odrzywół za 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4458. Data: 2013-03-28 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dla rolników
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4459. Data: 2013-03-28 08:17
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4460. Data: 2013-03-28 08:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dla rolników
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4461. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4462. Data: 2013-03-27 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4463. Data: 2013-03-27 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4464. Data: 2013-03-27 10:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4465. Data: 2013-03-20 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4466. Data: 2013-03-20 14:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika informacja o wydanym Postanowieniu Nr WOOŚ-II.4240.270.2013.JC z dnia 12 marca 2013 r. przez RDOŚ w Warszawie
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4467. Data: 2013-03-19 13:11
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4468. Data: 2013-03-19 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu ZP.6220.2.2012/13 dnia 14. 03. 2013 r. o odstąpieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa małej elektrowni wodnej w Odrzywole
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4469. Data: 2013-03-19 11:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4470. Data: 2013-03-19 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak