główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4441. Data: 2014-02-04 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4442. Data: 2014-02-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XIX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 16.09.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4443. Data: 2014-02-04 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4444. Data: 2014-02-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 03.06.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4445. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4446. Data: 2014-02-04 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o prawidłowości planowanej przez Gminę Odrzywół kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4447. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4448. Data: 2014-02-04 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Odrzywół planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2014 deficytu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4449. Data: 2014-02-04 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4450. Data: 2014-02-04 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2014 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2014
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4451. Data: 2014-02-04 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4452. Data: 2014-02-04 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Budżet na 2013 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4453. Data: 2014-02-03 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o budowie PSZOK
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4454. Data: 2014-01-30 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4455. Data: 2014-01-30 11:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4456. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4457. Data: 2014-01-30 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4458. Data: 2014-01-30 11:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4459. Data: 2014-01-30 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4460. Data: 2014-01-30 11:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4461. Data: 2014-01-20 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Odrzywół o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w Odrzywole NRZP.6730.1.CP.2013 z dnia 20. 01. 2014 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4462. Data: 2014-01-16 10:53
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4463. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4464. Data: 2014-01-16 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4465. Data: 2014-01-16 10:51
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4466. Data: 2014-01-16 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Plany, Programy i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odrzywół na 2014 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4467. Data: 2014-01-16 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4468. Data: 2014-01-16 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4469. Data: 2014-01-16 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4470. Data: 2014-01-16 09:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 grudnia 2013 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski