główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownictwo Urzędu » Wójt Gminy
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002 rok - Mariana Kmieciaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
452. Data: 2019-11-08 14:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
453. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
454. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
455. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r.- Krystyny Wójcik
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
456. Data: 2019-11-08 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Z-ca Przewodniczącego - Wójcik Krystyna
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
457. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2002r.- Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
458. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r.- Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
459. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
460. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Leszka Chochoła
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
461. Data: 2019-11-08 14:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » » Przewodniczący - Chochół Leszek
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
462. Data: 2019-11-08 14:00
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
463. Data: 2019-11-08 13:57
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
464. Data: 2019-11-08 13:56
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
465. Data: 2019-11-08 13:55
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
466. Data: 2019-11-08 13:49
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych » Klauzula dla Radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - Rada Gminy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
467. Data: 2019-11-07 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
468. Data: 2019-10-31 18:33
Dział: Urząd » Praca - nabory/konkursy » Wyniki naboru
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach konkursu na samodzielne stanowisko d/s Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Odrzywole w pełnym wymiarze czasu pracy
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
469. Data: 2019-10-31 07:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
470. Data: 2019-10-31 07:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
471. Data: 2019-10-24 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: usunięcie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
472. Data: 2019-10-24 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych z Funduszy Sołeckich
Wykonanie: Marek Matuszczak
473. Data: 2019-10-24 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
474. Data: 2019-10-24 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
475. Data: 2019-10-24 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa pobocza na ul. Brzeskiej w Wysokinie
Wykonanie: Marek Matuszczak
476. Data: 2019-10-24 08:35
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
477. Data: 2019-10-24 08:30
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
478. Data: 2019-10-21 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z III sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30.01.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
479. Data: 2019-10-21 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.08.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
480. Data: 2019-10-21 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VIII Kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z VIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 19.08.2019 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski