główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4531. Data: 2012-01-12 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4532. Data: 2012-01-12 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4533. Data: 2012-01-12 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4534. Data: 2012-01-10 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4535. Data: 2012-01-10 12:43
Dział: Prawo Lokalne » Regulamin
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4536. Data: 2012-01-09 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4537. Data: 2012-01-09 11:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4538. Data: 2012-01-09 11:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4539. Data: 2012-01-06 10:16
Dział: Urząd » Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w sprawie II nieograniczonego przetargu na sprzedaż działek gminnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4540. Data: 2012-01-06 10:14
Dział: Urząd » Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie w sprawie II nieograniczonego przetargu na sprzedaż działek gminnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4541. Data: 2012-01-05 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4542. Data: 2012-01-05 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4543. Data: 2012-01-05 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4544. Data: 2012-01-05 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4545. Data: 2012-01-05 10:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4546. Data: 2012-01-03 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4547. Data: 2012-01-03 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4548. Data: 2012-01-03 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Marek Matuszczak
4549. Data: 2012-01-03 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4550. Data: 2012-01-03 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4551. Data: 2012-01-03 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4552. Data: 2012-01-03 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4553. Data: 2012-01-03 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja IX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały IX sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 12 grudnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4554. Data: 2011-12-28 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6730.2.CP.2011 z dnia 27. 12. 2011 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4555. Data: 2011-12-28 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie ZP.6730.2.CP.2011 z dnia 27. 12. 2011 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4556. Data: 2011-12-15 20:18
Dział: Prawo Lokalne » Gminne Plany i Strategie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4557. Data: 2011-12-15 20:17
Dział: Prawo Lokalne » Gminne Plany i Strategie
Opis zmian: dodanie artykułu: Program współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4558. Data: 2011-12-10 21:27
Dział: Inne » Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4559. Data: 2011-12-10 21:19
Dział: Inne » Stowarzyszenia w Gminie Odrzywół
Opis zmian: dodanie artykułu: Stowarzyszenie działające na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4560. Data: 2011-12-09 12:59
Dział: Załatwianie Spraw » Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału w wysokości162/432 nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Myślakowice
Wykonanie: Helena Bartos