główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4531. Data: 2012-12-27 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 106/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4532. Data: 2012-12-27 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 105/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2013 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4533. Data: 2012-12-27 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 105/2012 w spr. przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2013 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4534. Data: 2012-12-27 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 104/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4535. Data: 2012-12-27 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 104/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4536. Data: 2012-12-27 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 103/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4537. Data: 2012-12-27 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 103/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4538. Data: 2012-12-27 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 102/2012 w spr. wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4539. Data: 2012-12-27 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 102/2012 w spr. wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości Projektu "Rozwój dzieci wiejskich wspólnym dobrem"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4540. Data: 2012-12-27 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 101/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4541. Data: 2012-12-27 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie 101/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4542. Data: 2012-12-27 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 100/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4543. Data: 2012-12-27 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 100/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4544. Data: 2012-12-27 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 99/2012 w spr. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4545. Data: 2012-12-27 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 99/2012 w spr. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Projektu "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4546. Data: 2012-12-27 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 98/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej" w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4547. Data: 2012-12-27 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 98/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego i ulicy Warszawskiej" w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4548. Data: 2012-12-27 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 96/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4549. Data: 2012-12-27 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 96/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4550. Data: 2012-12-27 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 95/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4551. Data: 2012-12-27 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 95/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4552. Data: 2012-12-27 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 94/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4553. Data: 2012-12-27 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 94/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4554. Data: 2012-12-27 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 93/2012 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4555. Data: 2012-12-27 09:19
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 93/2012 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Wójta Gminy Odrzywół Nr 225/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4556. Data: 2012-12-27 09:17
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 92/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy budowy sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4557. Data: 2012-12-27 09:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 92/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury dotyczącej wyboru wykonawcy budowy sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4558. Data: 2012-12-27 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 91/2012 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4559. Data: 2012-12-27 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 91/2012 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4560. Data: 2012-12-27 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 91/2012 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski