główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4591. Data: 2013-05-09 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4592. Data: 2013-05-09 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4593. Data: 2013-05-09 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4594. Data: 2013-05-09 13:45
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie Nr ZP.6220.2.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4595. Data: 2013-05-09 13:44
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: obwieszczenie Nr ZP.6220.2.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4596. Data: 2013-05-09 13:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4597. Data: 2013-05-09 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4598. Data: 2013-05-09 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4599. Data: 2013-05-09 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4600. Data: 2013-05-08 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacej na wydabyciu piasku ze złoża Stanisławów II
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4601. Data: 2013-05-08 13:29
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr ZP.6220.DŚ.1.2013 z dnia 02. 05. 2013 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegajacej na wydabyciu piasku ze złoża Stanisławów II
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
4602. Data: 2013-04-25 11:18
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4603. Data: 2013-04-25 11:18
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4604. Data: 2013-04-25 11:17
Dział: Urząd » Druki i formularze
Opis zmian: dodanie artykułu: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4605. Data: 2013-04-25 11:16
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4606. Data: 2013-04-25 11:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4607. Data: 2013-04-25 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4608. Data: 2013-04-25 11:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4609. Data: 2013-04-25 11:04
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4610. Data: 2013-04-25 11:02
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4611. Data: 2013-04-25 11:01
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4612. Data: 2013-04-25 10:59
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiany w systemie odbioru i utylizacji odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4613. Data: 2013-04-19 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4614. Data: 2013-04-19 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ 1 - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENACH GMIN: ODRZYWÓŁ, POTWORÓW, KLWÓW, GIELNIÓW I RUSINÓW - PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY. Znak sprawy: IT ? 2710.02.2013.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4615. Data: 2013-04-19 11:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenach gmin: Odrzywół, Potworów, Klwów, Gielniów i Rusinów - przez okres 36 miesięcy.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4616. Data: 2013-04-16 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4617. Data: 2013-04-16 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4618. Data: 2013-04-16 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4619. Data: 2013-04-16 09:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4620. Data: 2013-04-16 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XVII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski