główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4591. Data: 2012-12-27 08:15
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 76/2012 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącym w użytkowaniu Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4592. Data: 2012-12-27 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 75/2012 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4593. Data: 2012-12-27 08:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 75/2012 w spr. powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit, będącego w użytkowaniu Urzędu Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4594. Data: 2012-12-27 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 74/2012 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4595. Data: 2012-12-27 08:09
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 74/2012 w spr. powołania Zespołu do spraw zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 9 października 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4596. Data: 2012-12-27 08:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 72/2012 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4597. Data: 2012-12-27 08:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 72 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4598. Data: 2012-12-27 08:03
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 73/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4599. Data: 2012-12-27 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 73/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu konkursowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4600. Data: 2012-12-27 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 72
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4601. Data: 2012-12-27 07:59
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4602. Data: 2012-12-27 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4603. Data: 2012-12-27 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4604. Data: 2012-12-27 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4605. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4606. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4607. Data: 2012-12-07 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4608. Data: 2012-12-07 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4609. Data: 2012-12-07 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4610. Data: 2012-12-07 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4611. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4612. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4613. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4614. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4615. Data: 2012-12-07 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2012 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4616. Data: 2012-12-07 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2012 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4617. Data: 2012-12-07 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 63/2012 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4618. Data: 2012-12-07 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2012 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4619. Data: 2012-12-07 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4620. Data: 2012-12-07 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 62/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski