główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4621. Data: 2012-12-27 07:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 71/2012 w spr. planu kontroli zarządczej na 2012 rok w Urzędzie Gminy w Odrzywole i jednostkach organizacyjnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4622. Data: 2012-12-27 07:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4623. Data: 2012-12-27 07:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2012 w spr. zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie" w ramach Programu, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4624. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4625. Data: 2012-12-27 07:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny i wyboru ofert konkursowych na zadanie "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Odrzywole przy ul. Warszawskiej 66".
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4626. Data: 2012-12-07 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4627. Data: 2012-12-07 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2012 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4628. Data: 2012-12-07 14:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4629. Data: 2012-12-07 14:40
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 67/2012 w spr. przyjęcia Instrukcji zarządzania oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w Urzędzie Gminy w Odrzywole
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4630. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4631. Data: 2012-12-07 14:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4632. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4633. Data: 2012-12-07 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4634. Data: 2012-12-07 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2012 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4635. Data: 2012-12-07 14:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2012 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4636. Data: 2012-12-07 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 63/2012 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4637. Data: 2012-12-07 14:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2012 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4638. Data: 2012-12-07 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4639. Data: 2012-12-07 14:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 62/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy i rozbudowy budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4640. Data: 2012-12-07 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 61/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4641. Data: 2012-12-07 14:28
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 61/2012 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru dostawcy mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4642. Data: 2012-12-07 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 września 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4643. Data: 2012-12-07 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 10 września 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4644. Data: 2012-12-07 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4645. Data: 2012-12-07 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4646. Data: 2012-12-07 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4647. Data: 2012-12-07 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4648. Data: 2012-12-07 12:11
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4649. Data: 2012-12-07 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4650. Data: 2012-12-07 12:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja XIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XIV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 października 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski