główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4651. Data: 2013-07-18 17:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4652. Data: 2013-07-18 17:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4653. Data: 2013-07-16 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4654. Data: 2013-07-16 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ budowa boiska w Kłonnie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4655. Data: 2013-07-16 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyjaśnienie treści SIWZ budowa boiska w Kłonnie
Wykonanie: Marek Matuszczak
4656. Data: 2013-07-05 16:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4657. Data: 2013-07-05 16:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4658. Data: 2013-07-05 16:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4659. Data: 2013-07-05 16:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: Nadzieja na lepsze jutro.
Wykonanie: Marek Matuszczak
4660. Data: 2013-07-04 09:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4661. Data: 2013-07-04 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4662. Data: 2013-07-04 09:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4663. Data: 2013-07-04 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4664. Data: 2013-07-04 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4665. Data: 2013-07-04 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4666. Data: 2013-07-04 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4667. Data: 2013-07-04 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4668. Data: 2013-07-04 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęgonice Małe
Wykonanie: Marek Matuszczak
4669. Data: 2013-07-03 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4670. Data: 2013-07-03 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4671. Data: 2013-07-03 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4672. Data: 2013-07-03 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4673. Data: 2013-07-03 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4674. Data: 2013-07-03 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kłonna, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
4675. Data: 2013-07-02 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25.03.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4676. Data: 2013-07-02 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 25.03.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4677. Data: 2013-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29.01.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4678. Data: 2013-07-02 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XVI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 29.01.2013 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4679. Data: 2013-07-02 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28.12.2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4680. Data: 2013-07-02 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z Sesji » VI kadencja
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z XV sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28.12.2012 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski