główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4921. Data: 2012-07-24 09:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4922. Data: 2012-07-24 09:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4923. Data: 2012-07-24 09:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r - Pana Jerzego Macierzyńskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4924. Data: 2012-07-24 09:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r - Pana Jerzego Macierzyńskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4925. Data: 2012-07-24 09:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4926. Data: 2012-07-24 09:34
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4927. Data: 2012-07-24 09:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Inspektora ds wymiaru podatku i opłat
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Pani Moniki Chałubińskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4928. Data: 2012-07-24 09:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Inspektora ds wymiaru podatku i opłat
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok - Pani Moniki Chałubińskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4929. Data: 2012-07-24 09:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole - Pani Anny Zbrowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4930. Data: 2012-07-24 09:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole - Pani Anny Zbrowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4931. Data: 2012-07-24 09:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - Pani Bożeny Marii Wielgus
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4932. Data: 2012-07-24 09:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - Pani Bożeny Marii Wielgus
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4933. Data: 2012-07-24 09:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Pani Bogumiły Stępień
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4934. Data: 2012-07-24 09:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Pani Bogumiły Stępień
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4935. Data: 2012-07-24 09:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4936. Data: 2012-07-24 09:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4937. Data: 2012-07-24 09:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4938. Data: 2012-07-24 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4939. Data: 2012-07-24 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Tomczyk Jan Andrzej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4940. Data: 2012-07-24 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Tomczyk Jan Andrzej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4941. Data: 2012-07-24 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Sołtysiak Marian
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4942. Data: 2012-07-24 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Sołtysiak Marian
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4943. Data: 2012-07-24 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Sipak Jan
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4944. Data: 2012-07-24 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Sipak Jan
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4945. Data: 2012-07-24 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radna - Podkowińska Ewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4946. Data: 2012-07-24 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radna - Podkowińska Ewa
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4947. Data: 2012-07-24 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Pawelec Jacek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4948. Data: 2012-07-24 09:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radny - Pawelec Jacek
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4949. Data: 2012-07-24 09:18
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radna - Papis Krystyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4950. Data: 2012-07-24 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Rada Gminy Odrzywół - VI Kadencja » Radna - Papis Krystyna
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski