główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4921. Data: 2013-02-14 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4922. Data: 2013-02-14 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4923. Data: 2013-02-14 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4924. Data: 2013-02-14 09:42
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Opinie RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4925. Data: 2013-02-13 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4926. Data: 2013-02-13 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4927. Data: 2013-02-13 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4928. Data: 2013-02-13 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4929. Data: 2013-02-13 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4930. Data: 2013-02-13 12:11
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4931. Data: 2013-02-13 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4932. Data: 2013-02-13 12:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4933. Data: 2013-02-13 12:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4934. Data: 2013-02-13 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4935. Data: 2013-02-13 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4936. Data: 2013-02-13 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4937. Data: 2013-02-13 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4938. Data: 2013-02-13 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4939. Data: 2013-02-13 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4940. Data: 2013-02-13 11:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4941. Data: 2013-02-13 11:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z zapleczem i infrastrukturą w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
4942. Data: 2013-02-05 22:35
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4943. Data: 2013-02-01 11:15
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4944. Data: 2012-12-27 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 110/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4945. Data: 2012-12-27 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 110/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4946. Data: 2012-12-27 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 109/2012 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4947. Data: 2012-12-27 09:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 109/2012 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2012 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4948. Data: 2012-12-27 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 108/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4949. Data: 2012-12-27 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 108/2012 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2012 rok
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
4950. Data: 2012-12-27 09:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 107/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej celem przygotowania i przeprowadzenia Konkursu w sprawie wyboru Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski