główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5071. Data: 2012-10-29 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5072. Data: 2012-10-29 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5073. Data: 2012-10-29 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5074. Data: 2012-10-29 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5075. Data: 2012-10-23 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu postepowanioa administracyjnego w spr. wyd dec. na wydobycie piasku
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5076. Data: 2012-10-23 13:10
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie o podjęciu postepowanioa administracyjnego w spr. wyd dec. na wydobycie piasku
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5077. Data: 2012-10-23 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dot. budowy mostu na rzece Pilicy gm. Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5078. Data: 2012-10-23 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: w/g rozdzielnika uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego dot. budowy mostu na rzece Pilicy gm. Odrzywół
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5079. Data: 2012-10-22 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Wykonanie: Marek Matuszczak
5080. Data: 2012-10-22 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2012/2013
Wykonanie: Marek Matuszczak
5081. Data: 2012-10-19 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
5082. Data: 2012-10-19 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
5083. Data: 2012-10-19 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
5084. Data: 2012-10-19 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wykonanie: Marek Matuszczak
5085. Data: 2012-10-19 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5086. Data: 2012-10-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5087. Data: 2012-10-19 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5088. Data: 2012-10-19 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5089. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5090. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5091. Data: 2012-10-18 15:14
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5092. Data: 2012-10-18 15:13
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt Programu współpracy Gminy Odrzywół z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5093. Data: 2012-10-16 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5094. Data: 2012-10-16 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa sieci wodociągowej łączącej Wysokin z miejscowością Lipiny, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
5095. Data: 2012-10-16 11:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
5096. Data: 2012-10-16 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2012
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2012/2013 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
5097. Data: 2012-10-16 08:28
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5098. Data: 2012-10-16 08:27
Dział: Urząd » Ogłoszenia/aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Odrzywół na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5099. Data: 2012-10-16 08:20
Dział: Urząd » Wykaz adresów e-mail
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz adresów e-mail pracowników Urzędu Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5100. Data: 2012-10-12 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna i Kolonia Ossa, Gmina Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak