główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5281. Data: 2011-10-20 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 43/2011 w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprwadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5282. Data: 2011-10-20 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 42/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn. Świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5283. Data: 2011-10-20 11:30
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 42/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy realizacji Projektu pn. Świadczenia usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5284. Data: 2011-10-20 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5285. Data: 2011-10-20 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 41/2011 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2011 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5286. Data: 2011-10-20 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 40/2011 w spr. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Odrzywół za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5287. Data: 2011-10-20 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 39/2011 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 21 sierpnia 2011 roku z ulic w Sołectwie Wysokin i Ceteń w związku z organizacją Dożynek Gminnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5288. Data: 2011-10-20 11:13
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 39/2011 w spr. ograniczenia ruchu drogowego i korzystania w dniu 21 sierpnia 2011 roku z ulic w Sołectwie Wysokin i Ceteń w związku z organizacją Dożynek Gminnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5289. Data: 2011-10-20 10:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5290. Data: 2011-10-20 10:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5291. Data: 2011-10-20 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5292. Data: 2011-10-20 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5293. Data: 2011-10-20 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały VI sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 17 sierpnia 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5294. Data: 2011-10-20 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5295. Data: 2011-10-20 09:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5296. Data: 2011-10-20 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5297. Data: 2011-10-20 09:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5298. Data: 2011-10-20 09:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5299. Data: 2011-10-20 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5300. Data: 2011-10-20 09:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5301. Data: 2011-10-20 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VI Kadencja » Sesja VII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwały VII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 września 2011 roku
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5302. Data: 2011-10-19 11:50
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Nieruchomości » Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Helena Bartos
5303. Data: 2011-10-19 11:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Nieruchomości » Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Odrzywół
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Helena Bartos
5304. Data: 2011-10-12 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012.
Wykonanie: Marek Matuszczak
5305. Data: 2011-10-12 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
5306. Data: 2011-10-12 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
5307. Data: 2011-10-12 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostarczanie oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w sezonie grzewczym 2011/2012 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Wykonanie: Marek Matuszczak
5308. Data: 2011-10-07 18:39
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5309. Data: 2011-10-06 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: Zmieniamy perspektywę zawodową - szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
Wykonanie: Marek Matuszczak
5310. Data: 2011-10-05 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostarczanie opału do Gminy Odrzywół na sezon grzewczy 2011/2012
Wykonanie: Marek Matuszczak