główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5341. Data: 2011-08-25 10:44
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5342. Data: 2011-08-25 10:43
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5343. Data: 2011-08-25 10:34
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5344. Data: 2011-08-25 10:32
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o bezpłatnym wywieszaniu plakatów wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5345. Data: 2011-08-25 10:30
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 11 /2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Odrzywole z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5346. Data: 2011-08-25 10:30
Dział: Urząd » Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie dot. wywieszania plakatów wyborczych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5347. Data: 2011-08-12 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ZP.7331/24/2010,2011 z dnia 06. 07. 2011 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5348. Data: 2011-08-12 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja ZP.7331/24/2010,2011 z dnia 06. 07. 2011 r.
Wykonanie: Jerzy Macierzyński
5349. Data: 2011-08-11 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 11/2010
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5350. Data: 2011-08-11 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2010 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2010 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5351. Data: 2011-08-11 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 8/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5352. Data: 2011-08-11 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2010 w spr. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5353. Data: 2011-08-11 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 10/2010 w spr. przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5354. Data: 2011-08-11 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 9/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5355. Data: 2011-08-11 12:54
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 9/2010 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Urzędzie Gminy w Odrzywole jednostkach organizacyjnych Gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5356. Data: 2011-08-11 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 8/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5357. Data: 2011-08-11 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 8/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5358. Data: 2011-08-11 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 7/2010 w spr. powołania Gminnej Rady Sportu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5359. Data: 2011-08-11 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 7/2010 w spr. powołania Gminnej Rady Sportu
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5360. Data: 2011-08-11 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2010 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2010 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5361. Data: 2011-08-11 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 6/2010 w spr. organizacji pracy Urzędu Gminy w Odrzywole w dniu 24 grudnia 2010 roku.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5362. Data: 2011-08-11 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2010 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5363. Data: 2011-08-11 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 5/2010 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5364. Data: 2011-08-11 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2/2010 w spr. wprowadzenia zmian w planie kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5365. Data: 2011-08-11 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 3/2010 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa podczas wykonywania prac ciężkich tj. odśnieżania, równania dróg przez ciągnik TD 5030 nr rejestracyjny WPY F300, będącym na wyposażeniu Urzędu Gminy w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5366. Data: 2011-08-11 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 4/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5367. Data: 2011-08-11 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 4/2010 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków Gminy Odrzywół na 2010 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5368. Data: 2011-08-11 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 3/2011 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa podczas wykonywania prac ciężkich tj. odśnieżania, równania dróg przez ciągnik TD 5030 nr rejestracyjny WPY F300, będącym na wyposażeniu Urzędu Gminy w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5369. Data: 2011-08-11 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 3/2011 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa podczas wykonywania prac ciężkich tj. odśnieżania, równania dróg przez ciągnik TD 5030 nr rejestracyjny WPY F300, będącym na wyposażeniu Urzędu Gminy w Odrzywole.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5370. Data: 2011-08-11 12:42
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2010
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2/2011 w spr. wprowadzenia zmian w planie kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w Gminie Odrzywół.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski