główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2018-06-14 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: Dostawa
Wykonanie: Marek Matuszczak
572. Data: 2018-06-14 15:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa
Wykonanie: Marek Matuszczak
573. Data: 2018-06-14 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - pelletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2018/2019
Wykonanie: Marek Matuszczak
574. Data: 2018-06-14 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego - pelletu do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Gminy w Odrzywole w sezonie grzewczym 2018/2019
Wykonanie: Marek Matuszczak
575. Data: 2018-06-13 09:34
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Zasady optymalnej segregacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady optymalnej segregacji
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
576. Data: 2018-06-13 09:28
Dział: Inne » Gospodarka odpadami » Opłaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o opłatach
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
577. Data: 2018-06-13 09:25
Dział: Inne » Gospodarka odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
578. Data: 2018-05-28 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
579. Data: 2018-05-28 13:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
580. Data: 2018-05-25 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
581. Data: 2018-05-25 11:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marek Matuszczak
582. Data: 2018-05-25 10:42
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
583. Data: 2018-05-25 10:14
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
584. Data: 2018-05-25 10:14
Dział: Urząd » Informacja dt. ochrony danych osobowych
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA DT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
585. Data: 2018-05-23 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Gmina Odrzywół: Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego Posterunku Energetycznego na Dzienny Dom SENIOR+ w Gminie Odrzywół
Wykonanie: Marek Matuszczak
586. Data: 2018-05-23 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)
Wykonanie: Marek Matuszczak
587. Data: 2018-05-23 09:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki zapytań ofertowych » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej serwisu internetowego Urzędu Gminy w Odrzywole oraz bezterminowe udostępnienie modułu do zarządzania treścią (CMS)
Wykonanie: Marek Matuszczak
588. Data: 2018-05-15 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa parkingu oraz ogrodzenia przy budynku SP ZOZ w Odrzywole
Wykonanie: Marek Matuszczak
589. Data: 2018-05-11 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
590. Data: 2018-05-11 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Regulaminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
591. Data: 2018-05-11 11:33
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2018 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
592. Data: 2018-05-11 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 175/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków Gminy Odrzywół na 2018 rok, zmian w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
593. Data: 2018-05-11 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 174/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ceteń
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
594. Data: 2018-05-11 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VII Kadencja » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 174/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ceteń
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
595. Data: 2018-05-11 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
596. Data: 2018-05-11 11:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
597. Data: 2018-05-11 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
598. Data: 2018-05-11 11:19
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
599. Data: 2018-05-11 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
600. Data: 2018-05-11 11:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » VII Kadencja » Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały XXVIII sesji Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski