główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

571. Data: 2019-11-13 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r - Pana Jerzego Macierzyńskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
572. Data: 2019-11-13 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Strony oświadczenia majątkowego Pana Jerzego Macierzyńskiego za 2003 r. w plikach do pobrania formatu *.jpg
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
573. Data: 2019-11-13 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Strony oświadczenia majątkowego Pana Jerzego Macierzyńskiego za 2002r w plikach do pobrania formatu *.jpg
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
574. Data: 2019-11-13 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
575. Data: 2019-11-13 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
576. Data: 2019-11-13 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
577. Data: 2019-11-13 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe na dzień 20.08.2009 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
578. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
579. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
580. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
581. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
582. Data: 2019-11-13 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2003 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
583. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
584. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
585. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
586. Data: 2019-11-13 09:21
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
587. Data: 2019-11-13 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
588. Data: 2019-11-13 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
589. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2005 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
590. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2004 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
591. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
592. Data: 2019-11-13 09:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
593. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
594. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
595. Data: 2019-11-13 09:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2007 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
596. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2006 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
597. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
598. Data: 2019-11-13 09:16
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
599. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
600. Data: 2019-11-13 09:15
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: usunięcie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2008 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski