główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5821. Data: 2011-08-11 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 15/2011 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5822. Data: 2011-08-11 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 15/2011 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5823. Data: 2011-08-11 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych, etap II.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5824. Data: 2011-08-11 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 14/2011 w spr. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej wyboru wykonawcy budowy drogi gminnej w miejscowości Odrzywół przy ul. Opoczyńskiej na osiedlu domków jednorodzinnych, etap II.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5825. Data: 2011-08-11 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 13/2011
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5826. Data: 2011-08-11 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 12/2011 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5827. Data: 2011-08-11 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » VI Kadencja » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 12/2011 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5828. Data: 2011-08-11 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia o udzieleniu zamówień » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012.
Wykonanie: Marek Matuszczak
5829. Data: 2011-08-02 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012
Wykonanie: Marek Matuszczak
5830. Data: 2011-08-02 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne » Wyniki Przetargów » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Gminie Odrzywół w roku szkolnym 2011-2012
Wykonanie: Marek Matuszczak
5831. Data: 2011-08-02 09:37
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Ossa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5832. Data: 2011-08-02 09:35
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Kamienna Wola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5833. Data: 2011-08-02 09:33
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Kamienna Wola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5834. Data: 2011-08-02 09:33
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Ceteń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5835. Data: 2011-08-02 09:32
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Wysokin
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5836. Data: 2011-08-02 09:31
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Odrzywół
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5837. Data: 2011-08-02 09:31
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Jelonek
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5838. Data: 2011-08-02 09:08
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Łęgonice Małe
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5839. Data: 2011-08-02 09:05
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Różanna
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5840. Data: 2011-08-02 09:04
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Dąbrowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5841. Data: 2011-08-02 09:02
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Stanisławów
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5842. Data: 2011-08-02 09:00
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Wandzinów
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5843. Data: 2011-08-02 08:59
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Lipiny
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5844. Data: 2011-08-02 08:57
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Myślakowice Kolonia
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5845. Data: 2011-08-02 08:55
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Myślakowice
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5846. Data: 2011-08-02 08:54
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Ossa Kolonia
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5847. Data: 2011-08-02 08:52
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Ossa
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5848. Data: 2011-08-02 08:47
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Kamienna Wola
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5849. Data: 2011-08-02 08:45
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Kamienna Wola
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5850. Data: 2011-08-02 08:43
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa » Sołectwo Ceteń
Opis zmian: dodanie artykułu: Rada Sołecka - VI kadencja
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski