główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5911. Data: 2011-07-07 09:03
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5912. Data: 2011-07-07 09:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2009 r. - Pani Marii Teresy Kowalczyk
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5913. Data: 2011-07-07 09:01
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r - Pana Jerzego Macierzyńskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5914. Data: 2011-07-07 09:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r - Pana Jerzego Macierzyńskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5915. Data: 2011-07-07 08:59
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5916. Data: 2011-07-07 08:58
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pana Jerzego Godzińskiego
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5917. Data: 2011-07-07 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5918. Data: 2011-07-07 08:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Stanisławy Kwiatkowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5919. Data: 2011-07-07 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5920. Data: 2011-07-07 08:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Osoby wydajace decyzje w imieniu Wójta » Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 r. - Pani Małgorzaty Urszuli Balcerak
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5921. Data: 2011-07-07 08:55
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5922. Data: 2011-07-07 08:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor SPZOZ w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektora SPZOZ w Odrzywole - Pana Andrzeja Majchrzaka
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5923. Data: 2011-07-07 08:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole - Pani Anny Zbrowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5924. Data: 2011-07-07 08:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole - Pani Anny Zbrowskiej
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5925. Data: 2011-07-07 08:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - Pani Bożeny Marii Wielgus
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5926. Data: 2011-07-07 08:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślakowicach - Pani Bożeny Marii Wielgus
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5927. Data: 2011-07-07 08:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5928. Data: 2011-07-07 08:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Odrzywole - Barbara Rataj
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5929. Data: 2011-07-07 08:47
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Pani Bogumiły Stępień
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5930. Data: 2011-07-07 08:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych » Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2010 rok Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole - Pani Bogumiły Stępień
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5931. Data: 2011-06-30 13:50
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: dodanie artykułu: Terminarz rozgrywek
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5932. Data: 2011-06-27 13:30
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie w spr. przyjmowania zgłoszeń na funkcję ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze.
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5933. Data: 2011-06-14 08:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na Turniej o Puchar Gminy Odrzywół
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5934. Data: 2011-06-14 08:27
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5935. Data: 2011-06-14 08:26
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5936. Data: 2011-06-14 08:25
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5937. Data: 2011-06-14 08:25
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5938. Data: 2011-06-14 08:24
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5939. Data: 2011-06-14 08:22
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski
5940. Data: 2011-06-14 07:48
Dział: Inne » Turniej
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zaproszenie
Wykonanie: Łukasz Pawlikowski